Processendatabase

De NMD-processendatabase bevat categorie 1 & 2- en generieke basisprocessen (categorie 3) van materialen, processen en halffabricaten voor het gebruik in LCA’s. Relevante processen in de NMD-processendatabase zijn onder andere materiaalproductie en -bewerking, afvalverwerking, transport en energieopwekking. De NMD-processendatabase dient te worden aangeschaft middels een licentie bij Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) en is te gebruiken met de softwaretool SimaPro.

Link tussen de processendatabase en de NMD

De processendatabase put grotendeels uit de database Ecoinvent, bestaande uit duizenden internationale processen. Het is echter ook mogelijk om als producent direct uw data met betrekking tot processen of halffabricaten op te laten nemen als categorie 1 of 2 data, in de NMD-processendatabase. Op deze manier is de data zo representatief mogelijk en toegespitst op de Nederlandse situatie. Stichting NMD beslist of uw data hiervoor in aanmerking komt.

De NMD-processendatabase vormt op deze manier een verzameling van internationale en nationale processen, die gebruikt kunnen worden als bron voor het opstellen van milieuverklaringen in de NMD.

  1. De NMD-processendatabase kan gebruikt worden door LCA-uitvoerders, als alternatief voor productspecifieke procesinformatie, om een volledig milieuprofiel van een product op te stellen
  2. Een selectie van de basisprocessen uit de NMD-processendatabase wordt gebruikt als basis voor de generieke milieuverklaringen (categorie 3)

Aanleveren en geldigheid basisproces

Soms is het wenselijk dat productspecifieke procesdata beschikbaar komt voor de opbouw van een milieuverklaring in de NMD. Denk hierbij aan situaties waarin specifieke procesdata, bijvoorbeeld branchegemiddelden, een beter beeld geven van de milieuprestatie in de praktijk.

De eisen voor het toevoegen van categorie 1 & 2 data van de halffabricaten en de generieke basisprocessen (categorie 3) in de NMD processen database zijn beschreven in het begeleidend schrijven

Processen die voldoen aan de eisen zoals beschreven in het begeleidend schrijven worden per mail aangeleverd aan Stichting NMD via info@milieudatabase.nl. Voor categorie 1 & 2 processen en generieke basisprocessen categorie 3 gelden andere regels en zijn afzonderlijk beschreven. In beide gevallen geldt dat zowel Stichting NMD als de beheerder van de processendatabase nieuw ingediende processen kunnen afwijzen en/of retour sturen als deze niet voldoen aan de gestelde eisen.

Sjabloon aanleveren cat. 1,2 en 3 -

Basisprocessen als milieuprofiel V1.0

Sjabloon aanleveren cat. 3 -

Basisprocessen incl. verwijzingen V1.0

Protocol aanleveren processen NMD-processendatabase -

De basisprocessen moeten van tijd tot tijd op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast. Er geldt hiervoor dezelfde houdbaarheidstermijn als voor milieuverklaringen. De basisprocessen hebben een periodieke vervaldatum van 5 jaar. Na deze periode moeten basisprocessen aangepast worden. Data-eigenaren kunnen door het aanleveren van een nieuw sjabloon hun data laten wijzigen.

Licentie NMD-processendatabase

De NMD-processendatabase wordt door Stichting NMD beheerd en onderhouden. Men kan een abonnement nemen, waarbij een abonnementsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. Het abonnement verplicht Stichting NMD tot het uitleveren van de NMD-processendatabase, maar de implementatie valt onder de verantwoordelijkheid van de abonnee. Tussentijdse updates, zoals nieuwe procesdata en methodische wijzigingen, zijn onderdeel van het abonnement en worden beschikbaar gesteld als een nieuwe versie van de NMD-processendatabase.

U kunt een licentie aanvragen door het opsturen van een ingevuld aanvraagformulier en een getekende versie van de procedure voor beschikbaarheidsstelling.

Deze documenten zijn hier te downloaden

Gebruik van de NMD-processendatabase

De NMD-processendatabase is na uitlevering in te laden in de softwaretool SimaPro. De software is op licentiebasis beschikbaar en wordt uitgeleverd door Pré Sustainability.

Bekijk de hier meer informatie over een abonnement op SimaPro (website SimaPro)

Alvorens de NMD-processendatabase uit te leveren, controleert Stichting NMD altijd op een geldige licentie op SimaPro.

Bekijk hier de tarieven van de NMD

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden