Processendatabase

De NMD-processendatabase omvat zowel categorie 1 & 2-processen als generieke basisprocessen (categorie 3) en halffabricaten voor het gebruik in LCA’s. Relevante processen in de NMD-processendatabase zijn onder andere materiaalproductie en -bewerking, afvalverwerking, transport en energie-opwekking.

Informatie voor LCA Opstellers en Experts

Als LCA-opsteller of expert kunt u de NMD-processendatabase gebruiken voor uw analyses. De database is beschikbaar via een licentie die u kunt verkrijgen bij de Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). De NMD-processendatabase is compatibel met de softwaretool SimaPro.

Klik op de tabbladen hieronder voor meer informatie over de processendatabase. 

Licentie NMD-processendatabase

De NMD-processendatabase wordt beheerd en onderhouden door de Stichting NMD. Het licentie-abonnement loopt van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. Hiermee verbindt Stichting NMD zich tot het leveren van de NMD-processendatabase. De verantwoordelijkheid voor de implementatie ligt bij de abonnee. Tussentijdse updates, inclusief nieuwe procesgegevens en methodische wijzigingen, maken deel uit van het abonnement en worden beschikbaar gesteld als nieuwe versies van de NMD-processendatabase.

Nadat u de NMD-processendatabase hebt ontvangen, kunt u deze inladen in de softwaretool SimaPro, die beschikbaar is op licentiebasis en wordt geleverd door Pré Sustainability. Voor meer informatie over een abonnement op SimaPro, kunt u terecht op hun website.

Voorafgaand aan de levering van de NMD-processendatabase, controleert Stichting NMD altijd of er een geldige SimaPro-licentie aanwezig is.

U kunt een licentie voor de processendatabase aanvragen door het invullen van onderstaand aanvraagformulier en een getekende versie van de procedure voor beschikbaarstelling. Download deze documenten hier:

Informatie voor Producenten en Fabrikanten

De NMD-processendatabase is voornamelijk gebaseerd op de Ecoinvent-database, die duizenden internationale processen omvat. Als producent heeft u de mogelijkheid om uw eigen gegevens met betrekking tot processen of halffabricaten rechtstreeks in de NMD-processendatabase op te nemen als categorie 1 of 2 data. Op deze manier wordt de informatie zo representatief mogelijk gemaakt en toegespitst op de Nederlandse situatie. Stichting NMD neemt de uiteindelijke beslissing of uw gegevens in aanmerking komen voor opname.

Bron van internationale en nationale processen

De NMD-processendatabase vormt een uitgebreide verzameling van zowel internationale als nationale processen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt als basis voor het opstellen van milieuverklaringen in de NMD. Dit biedt diverse voordelen:

  1. LCA-opstellers kunnen de NMD-processendatabase gebruiken als alternatief voor productspecifieke procesinformatie om zo een volledig milieuprofiel van een product te creëren
  2. Een selectie van de basisprocessen uit de NMD-processendatabase wordt gebruikt als basis voor de generieke milieuverklaringen (categorie 3)

Aanleveren en geldigheid van basisprocessen

In sommige gevallen is het wenselijk om productspecifieke procesdata toe te voegen voor de opbouw van milieuverklaringen in de NMD. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als specifieke procesdata, zoals branchegemiddelden, een nauwkeuriger beeld geven van de milieuprestatie in de praktijk.

De vereisten voor het toevoegen van categorie 1 & 2 data van halffabricaten en generieke basisprocessen (categorie 3) in de NMD-processendatabase zijn beschreven in de onderstaande downloadbare documenten.

Processen die voldoen aan deze eisen kunnen worden ingediend bij Stichting NMD via het daarvoor bestemde vragenformulier. Houd er rekening mee dat zowel Stichting NMD als de beheerder van de processendatabase nieuw ingediende processen kunnen afwijzen en/of retourneren als ze niet aan de gestelde eisen voldoen.

Basisprocessen moeten periodiek worden geactualiseerd, met een geldigheidstermijn van 5 jaar, net zoals milieuverklaringen. Data-eigenaren kunnen door het aanleveren van een nieuw sjabloon hun data laten bijwerken.

Downloads

Aanvraagformulieren processendatabase

Aanvraagformulier abonnement processendatabase voor LCA-opstellers -
Procedure beschikbaarstelling processendatabase voor LCA-opstellers -

Processendatabase

Sjabloon aanleveren cat 1, 2 en 3 basisprocessen als milieuprofiel versie 1.0 -
Sjabloon aanleveren cat. 3 basisprocessen incl. verwijzing versie 1.0 -
Protocol aanleveren processen NMD-processendatabase -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden