Vergoedingsregeling Witte Vlekken

Sinds mei 2022 loopt de Witte Vlekken vergoedingsregeling. Met deze vergoedingsregeling wil Stichting NMD het aantal categorie 1 en -2 milieuverklaringen vergroten. Producenten van bouwproducten en -materialen kunnen (wanneer zij aan de voorwaarden voldoen) een vergoeding aanvragen (van € 2.500,-) voor het laten maken van een LCA.

U kunt nog vergoeding aanvragen voor: Biobased bouwmaterialen en Bouwwerkinstallaties.

Informatie per branche

Wilt u specifieke informatie lezen over een bepaalde branche? Dat kan, kies dan hieronder de betreffende branche. Ook kunt u zich op de branchepagina aanmelden (zonder LCA en met LCA).

Jan Willem Groot

Een goed gevulde database is niet alleen van belang voor een goede werking van het stelsel van milieuprestatie, maar het helpt ook om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en om Nederland in 2050 circulair te maken.

Jan Willem Groot Directeur van Stichting NMD

 

Om dit streven handen en voeten te geven start Stichting NMD dit jaar het ‘Witte Vlekkenproject’. Hoofddoel van het project is het vergroten van het aantal milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase. Het gaat om categorie 1 en -2 verklaringen van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en die van belang zijn om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die zoveel mogelijk recht doet aan het uiteindelijke bouwwerk.

Vergoedingsregeling voor het invullen van de witte vlekken

 

John Drissen heeft onderzocht waar de witte vlekken zitten. “Uit onze inventarisatie in van productgroepen bleek dat de witte vlekken vooral zaten in de productgroepen ‘installaties’, ‘biobased materialen’ en ‘aluminium’. De vergoedingsregeling is een succes, want in 2022 is er zoveel Aluminium producten data aangeleverd dat deze groep geen 'witte vlek' meer vormt. We zijn daarom blij dat we deze regeling kunnen voortzetten in 2023 voor de groepen die nog wel aanvulling nodig hebben.

Verder richten we ons vanuit strategisch oogpunt ook op producten die vrijkomen voor hergebruik en recycling en op producten die door startups in de markt worden gezet.”

Het uiteindelijke doel van het Witte Vlekkenproject is het ontwikkelen van in totaal 380 nieuwe categorie 1 of 2 milieuverklaringen die invulling geven aan de Witte Vlekken. 

Met steun van ministerie van BZK heeft Stichting NMD een vergoedingsregeling voor het project opgezet. Voor de ontwikkeling van een LCA van een bouwproduct dat in het Witte Vlekkenproject past, is € 2.500,- euro beschikbaar.

John Drissen

Als het ontwerp van een bouwwerk niet kan worden afgedekt met categorie 1 of 2 milieuverklaringen, dan moet je terugvallen op categorie 3 verklaringen. Aangezien de categorie 3 verklaringen een toeslag van 30% hebben, is de MPG/ MKI-berekening met categorie 3 verklaringen altijd hoger dan de werkelijke milieu-impact.

John Drissen Accountmanager van de NMD en projectleider van Witte Vlekkenproject.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden