Milieudata

De Nationale Milieudatabase (NMD) bevat milieudata van bouwproducten en gebouwinstallaties – kortweg: producten – aangeleverd door de industrie, die bij het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken in de rekeninstrumenten wordt gebruikt. De milieudata in de NMD omvat milieuprofielen: lijsten met milieueffecten uitgedrukt in verschillende milieu-impact categorieën volgens de Europese Norm (EN) 15804, zoals uitputting van grondstoffen, aardopwarmingsvermogen en aantasting van de ozonlaag.

Is dit onderwerp nieuw voor u?  Lees dan eerst Milieudata in het kort of bekijk de video.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.