In de Nationale Milieudatabase zijn er drie categorieën milieuverklaringen. Naast de getoetste categorie 1 en 2 milieuverklaringen is er een derde categorie; merkongebonden data van Stichting NMD. De merkongebonden data van categorie 3 verklaringen is opgesteld door deskundigen op basis van internationale databases en ze bevatten zogenaamde default waarden (veilige waarden). Omdat de data ongetoetst is krijgen deze verklaringen een toeslag van 30%.