Over de viewer

In onze viewer kunt u de milieuverklaringen bekijken die in de Nationale Milieudatabase staan. 
Wat is deze viewer nou precies en hoe verhoudt deze zich tot de Nationale Milieudatabase?

 

Direct naar de viewer!

 

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Doel van de viewer 

Kortgezegd geeft de viewer inzage in alle milieuverklaringen van bouwproducten, bouwinstallaties en processen die zijn gepubliceerd in de Nationale Milieudatabase (NMD) (voorheen productkaarten genoemd). Het doel van de viewer is om transparantie in de NMD te vergroten, terwijl de vertrouwelijkheid met betrekking tot de data in acht wordt genomen. De richtlijn hiervoor is het document ‘Gebruiksvoorwaarden invoer en gebruik data’. Daarnaast is het mogelijk om feedback te leveren op de data, wat de datakwaliteit ten goede kan komen. 

Voor wie 

De viewer is te gebruiken door iedereen die geïnteresseerd is in de milieuverklaringen  gepubliceerd in de NMD. De viewer is dan ook vrij toegankelijk op onze website.  Tijdens de ontwikkeling van de viewer is specifiek rekening gehouden met de wensen van een aantal potentiële gebruikersgroepen, zoals data-eigenaren, opdrachtgevers, LCA-opstellers en adviseurs. Uit deze wensen hebben we een beeld gevormd van het zoekgedrag en de gewenste informatie. 

Niet geschikt voor het vergelijken van milieuverklaringen 

Het uitgangspunt van de NMD is een goed ontwerp van een bouwwerk. Op basis van dat ontwerp wordt er een milieuprestatieberekening gemaakt. Er zijn veel aspecten die invloed hebben op de ontwerpkeuzes die (in)direct invloed hebben op de hoogte van de milieuprestatie. De viewer is dan ook niet geschikt voor het vergelijken van milieuverklaringen. Op het oog vergelijkbare producten zullen,  afhankelijk van hoe het product is toegepast in het bouwwerk,  een verschillende bijdrage hebben aan de milieuprestatie. Met de viewer ontmoedigen wij daarom het maken van een 1-op-1 vergelijkingen tussen milieuverklaringen. 

Primair ter beeldvorming 

De milieuverklaringen en milieudata die worden weergegeven in de viewer zijn niet te downloaden; de informatie dient primair om een beeld te vormen van hoe de data bij ons in het systeem staat. De data is dus niet geschikt voor het maken van milieuprestatieberekeningen. Dit heeft te maken met de complexe opbouw van de database en het belang van de juiste interpretatie van de rekenregels. Om te rekenen met de data zijn er de door Stichting NMD gevalideerde rekeninstrumenten beschikbaar.  

 

Waarom niet enkel naar de totale MKI-score te kijken 

De MKI-score geeft de milieubelasting over de levensloop van een product aan door gewogen scores voor verschillende impact-categorieën en levensfasen op te tellen. Voor meer informatie over deze weging verwijzen we naar sectie 3.6 van de Bepalingsmethode.  

Een negatieve MKI-score kan voortkomen uit één impact-categorie of levensfase, en betekent dus niet automatisch een gunstig milieueffect in alle impactcategorieën of gedurende alle levensfasen. Het is daarom belangrijk om naast de totale MKI-score ook de milieubelasting per categorie en fase te bekijken om ongunstige milieueffecten te identificeren.  

Bij categorie 3 milieuverklaringen kunnen de onderliggende milieubelastingen per impactcategorie en levensfase worden geanalyseerd om een beter begrip te krijgen van waar en hoe de milieubelasting ontstaat. Dit biedt een diepgaander inzicht in de totale milieubelasting.  

Houd er rekening mee dat bij categorie 1 en 2 milieuverklaringen deze analyse niet kan worden uitgevoerd vanwege de vertrouwelijkheid van de onderliggende data. In deze gevallen wordt alleen de totale MKI-score weergegeven.

 

Informatie in de viewer 

De viewer geeft dus alle milieuverklaringen weer die in de NMD staan. Dagelijks worden nieuwe updates doorgevoerd, waardoor je dus altijd de meest recente data te zien krijgt.

Van categorie 1, 2 en 3 milieuverklaringen worden generieke gegevens weergegeven, zoals de toelichting op het product, de functionele eenheid, de levensduur, de eigenaar van de milieuverklaring  en de toepassing van het product (B&U of GWW).  

Bij de productopbouw van de milieuverklaring worden de productonderdelen inzichtelijk gemaakt, inclusief de elementonderdelen die ze afdekken. Voor alle milieuverklaringen wordt de product-MKI getoond. De MKI wordt weergegeven per functionele eenheid en per functionele eenheid.Veel categorie 3 milieuverklaringen bevatten een downloadbaar LCA-rapport. Hierin worden de aannames en keuzes beschreven die gemaakt zijn tijdens het opstellen van de LCA. Van categorie 3 milieuverklaringen is daarnaast de milieudata in te zien per productonderdeel. Je kan kiezen om de milieudata in te zien over de gehele levenscyclus, maar het is ook mogelijk om de data per fase of module weer te geven. Sinds 1-1-2021 wordt gewerkt met een nieuwe set milieu-impact categorieën. Omdat nog niet alle milieuverklaringen de nieuwe set bevatten, is er een onderscheid gemaakt tussen de weergave van ‘Set 1’ (volgens EN15804) en ‘Set 2’ (volgens En15804+A2) 

Waarom sommige data niet beschikbaar is 

De viewer is niet bedoeld voor het maken van MPG/MKI berekeningen of het vergelijken van producten. Vergelijking van verschillende materiaalkeuzes is pas zinvol op bouwwerkniveau, omdat dan pas met de juiste verhoudingen en hoeveelheden wordt gerekend. Hiervoor verwijzen wij u naar onze gevalideerde rekeninstrumenten.

De NMD bevat verschillende categorieën milieuverklaringen; categorie 1 data is merkgebonden data in eigendom van fabrikanten en toeleveranciers; categorie 2 data is merkongebonden data (merkloos) in eigendom van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches; en categorie 3 data is merkongebonden data in eigendom van Stichting Nationale Milieudatabase.  Een verschil tussen categorie 3 data en categorie 1 en 2 data is dat voor categorie 3 data altijd de milieudata wordt getoond. Voor de data van categorie 1 en 2 milieuverklaringen geldt dit niet omdat deze data eigendom is van de producent van het product. 

Daarnaast zullen de milieuverklaringen waarvan de milieudata wel beschikbaar is niet altijd de data over circulariteitsindicatoren bevatten. Ook de nieuwe impact-categorieën (‘Set 2’) zullen niet voor alle kaarten ingevuld zijn.  Dit komt omdat deze informatie pas sinds 1 januari 2021 verplicht is om in te voeren 

Eigen tool?

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van de data uit de NMD in een andere toepassing dan de gevalideerde rekeninstrumenten? Op het moment doen wij onderzoek naar deze toekomstige mogelijkheid. wij horen dan ook graag hoe het gebruik van de NMD binnen jouw werk van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Je kan dit doorgeven via ons vragenformulier met als onderwerp als je een bijdrage wilt leveren aan dit onderzoek. 

Ga naar de viewer

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden