Nationale Milieudatabase

Welkom

Welkom op de website over de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit. Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken inclusief de Nationale Milieudatabase.

    
Nieuwsbrief


Meld u nu aan en ontvang 2x per jaar de NMD Nieuwsbrief!

Klik hier om u aan te melden

Openbare

Om de Bepalingsmethode en NMD optimaal aan te laten sluiten op de Europese methode van milieuprestatie van bouwproducten  en de ontwikkelingen op het gebied van circulair ...

Lees verder

Belgische rekentool

Belgische rekentool "Totem" Net als Nederland heeft ook België nu een rekentool om de milieuprestatie van een gebouw te berekenen. ...

Lees verder

Nieuwe

Nieuwe rekeninstrumenten NMD   Zoals bekend is de Nationale Milieudatabase (NMD) de bron van milieugegevens van bouwproducten die ...

Lees verder

Harmonisatie

Harmonisatie databases DuboCalc en de Nationale Milieudatabase   In 2012 is voor het laatst een update doorgevoerd om de database van ...

Lees verder

Milieuprestatie

en rijksbeleid


Voor de plaats van de milieuprestatie in het rijksbeleid is vooral de kabinetsbrief 'Groene Groei voor een sterke, duurzame economie' [28 maart 2013] van belang. Het kabinet schrijft hierin dat innovatie in de bouw een drijvende kracht is om te komen tot energiezuinige en energie neutrale nieuwbouw en renovatie. Het gaat er om de focus te richten op beperking van CO2-emissies (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen. De bepalingsmethode 'Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' geeft regels voor het kwantificeren van die milieueffecten. Onder verwijzing naar deze bepalingsmethode zijn in het Bouwbesluit 2012 bouwtechnische voorschriften gegeven.

Dit beleid sluit goed aan op het Europese beleid. Dat wil zeggen: het eenduidig en transparant declareren van de milieuprestatie van gebouwen en producten in combinatie met het stimuleren van het gebruik van meer duurzame producten op de markt ('voorkant van de keten') en meer en hoogwaardig recyclen ('achterkant van de keten'). Het eenduidig kunnen bepalen van de milieueffecten is hierbij essentieel.

In opdracht van het Ministerie van BZK/WB is de brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken opgesteld. In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik maken van de methode, en wat de relatie is met Europese ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de bouw.