Nationale Milieudatabase

Welkom

Welkom op de website over de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit. Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken inclusief de Nationale Milieudatabase.

Nieuwsbrief


Meld u nu aan en ontvang 2x per jaar de NMD Nieuwsbrief!

Klik hier om u aan te melden

Symposium

Op donderdag 13 december 2018 organiseert Kiwa samen met onder meer Stichting W/E adviseurs het symposium ‘Succesvol werken met de MPG’. Doel is om u in een halve ...

Lees verder

Verslag NMD

Verslag NMD Symposium Milieuprestatie en Circulariteit d.d. 31 oktober 2018 Op 31 oktober jl. organiseerde SBK voor de tweede keer het jaarlijkse Nationale ...

Lees verder

Rol van SBK inzake

In de kabinetsreactie op de Transitieagenda Bouw staat o.a. dat: Het kabinet een goede basis ziet in de huidige methodiek voor de milieuprestatie: de ...

Lees verder

Praktische gevolgen

De afgelopen maanden zijn er in het kader van de herstructurering van de Nationale Milieudatabase de nodige vorderingen geboekt. Hoewel het project in de eerste helft van dit ...

Lees verder

Milieuprestatie

en rijksbeleid


Voor de plaats van de milieuprestatie in het rijksbeleid is vooral de kabinetsbrief 'Groene Groei voor een sterke, duurzame economie' [28 maart 2013] van belang. Het kabinet schrijft hierin dat innovatie in de bouw een drijvende kracht is om te komen tot energiezuinige en energie neutrale nieuwbouw en renovatie. Het gaat er om de focus te richten op beperking van CO2-emissies (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen. De bepalingsmethode 'Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' geeft regels voor het kwantificeren van die milieueffecten. Onder verwijzing naar deze bepalingsmethode zijn in het Bouwbesluit 2012 bouwtechnische voorschriften gegeven.

Dit beleid sluit goed aan op het Europese beleid. Dat wil zeggen: het eenduidig en transparant declareren van de milieuprestatie van gebouwen en producten in combinatie met het stimuleren van het gebruik van meer duurzame producten op de markt ('voorkant van de keten') en meer en hoogwaardig recyclen ('achterkant van de keten'). Het eenduidig kunnen bepalen van de milieueffecten is hierbij essentieel.

In opdracht van het Ministerie van BZK/WB is de brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken opgesteld. In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik maken van de methode, en wat de relatie is met Europese ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de bouw.