Nationale Milieudatabase

Welkom

Welkom op de website over de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit. Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken inclusief de Nationale Milieudatabase.

    
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw gegevens in en we houden u op de hoogte!

Persbericht release

Met de release NMD versie 1.8 per september 2016 is er een grote stap voorwaarts gezet. Release ...

Lees verder

Consultatie

Openbare consultatie voor Europese harmonisatie van “core indicators sustainable buildings”   Op ...

Lees verder

LCA-congres

LCA-congres "LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen" SGS Intron en SGS Search organiseerden op 14 juni 2016 voor zo’n 150 GWW- ...

Lees verder

Blog DuurzaamGebouwd

Wel BENG, niet duurzaam? Harry Nieman, manager NMD, spreekt op 13 juni aanstaande tijdens het Nul-Nu congres over het grondstoftekort als next ...

Lees verder

Milieuprestatie

en rijksbeleid


Voor de plaats van de milieuprestatie in het rijksbeleid is vooral de kabinetsbrief 'Groene Groei voor een sterke, duurzame economie' [28 maart 2013] van belang. Het kabinet schrijft hierin dat innovatie in de bouw een drijvende kracht is om te komen tot energiezuinige en energie neutrale nieuwbouw en renovatie. Het gaat er om de focus te richten op beperking van CO2-emissies (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen. De bepalingsmethode 'Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken' geeft regels voor het kwantificeren van die milieueffecten. Onder verwijzing naar deze bepalingsmethode zijn in het Bouwbesluit 2012 bouwtechnische voorschriften gegeven.

Dit beleid sluit goed aan op het Europese beleid. Dat wil zeggen: het eenduidig en transparant declareren van de milieuprestatie van gebouwen en producten in combinatie met het stimuleren van het gebruik van meer duurzame producten op de markt ('voorkant van de keten') en meer en hoogwaardig recyclen ('achterkant van de keten'). Het eenduidig kunnen bepalen van de milieueffecten is hierbij essentieel.

In opdracht van het Ministerie van BZK/WB is de brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken opgesteld. In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor de milieuprestatie in elkaar steekt, waar de methode gratis is te downloaden en welke milieudata van producten worden gebruikt. En ook welke instrumenten gebruik maken van de methode, en wat de relatie is met Europese ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de bouw.