De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, kortweg ‘Bepalingsmethode’, is een uniforme meetmethode om de milieuprestatie van bouwwerken eenduidig, controleerbaar en reproduceerbaar te berekenen. Het creëert hiermee een gelijk speelveld voor alle betrokken partijen. De milieuprestatie van diverse bouwontwerpen kunnen worden vergeleken, met als doel de uiteindelijke milieu-impact van een bouwwerk te verlagen. 

Klik op de tabbladen voor meer informatie over de Bepalingsmethode:

Bepalingsmethode

Met de Bepalingsmethode kan de milieuprestatie van diverse bouwontwerpen worden vergeleken, met als doel de uiteindelijke milieu-impact van een bouwwerk te verlagen. De Bepalingsmethode is prestatiegericht, niet oplossingsgericht en stelt dus geen eisen aan de bouwmethode en de techniek. Opdrachtgevers en -nemers kunnen de methode gebruiken om afspraken te maken over de kwaliteitsniveaus van een bouwproject, met alle ontwerpvrijheid en ruimte voor innovatieve oplossingen.

De Bepalingsmethode bevat:

Europese norm

De basis voor de Bepalingsmethode is de Europese norm EN 15804. Via de EN 15804 worden methodische eisen gesteld aan Europese milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations – EPD's), een officieel document dat de milieu-impact van een product aantoont. Een EPD is gebaseerd op een levenscyclusanalyse (LCA), een methode die de milieu-impact van een product berekent over de gehele levenscyclus. Voor het opstellen en het gebruik van EPD’s ten behoeve van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context is in de Bepalingsmethode de EN15804 in- en aangevuld met voor Nederland toepasbare scenario’s.

Lees meer over Europese regelgeving

Bepalingsmethode en levensduur van een gebouw

In de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ is geen specifieke levensduur(verwachting) van een gebouw gegeven; deze kan onder eigen verantwoordelijkheid worden aangegeven. Wel worden veel gehanteerde defaultwaarden genoemd, zijnde 75 jaar voor woningen en 50 jaar voor de utiliteitsgebouwen. Deze defaultwaarden zijn in de rekeninstrumenten overgenomen, maar hierin is niet beschreven onder welke voorwaarden en hoe van deze defaultwaarden kan worden afgeweken. In de bouwpraktijk is er de behoefte aan een genormeerde levensduurbepaling van het gebouw als gemotiveerde afwijking van de defaultwaarde om de milieuprestatie van gebouwen te kunnen benchmarken en om al in het ontwerpstadium bewust aan te sturen op een lange(re) of korte(re) levensduur. In opdracht van het ministerie van BZK heeft W/E Adviseurs het rapport ‘Richtsnoer Specifieke gebouwlevensduur’ opgesteld, dat fungeert als richtsnoer voor een vrijwillig gebruik van een dergelijke genormeerde levensduurbepaling. Bij voldoende draagvlak kan dit richtsnoer als normatief in de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ worden opgenomen. 

Bepalingsmethode bij renovatie en transformatie

Momenteel ligt er een grote opgave in de bestaande bouw. De energetische kwaliteit van de bestaande gebouwvoorraad moet drastisch omhoog, kantoren worden getransformeerd naar woningen, en hele wijken moeten van het gas af. Belangrijk is dat dit allemaal duurzaam gebeurt. Naast aandacht voor energiebesparing en het binnenklimaat, is ook aandacht nodig voor de materiaalgebonden milieubelasting als gevolg van de ingreep zelf en de daarop volgende gebouwlevensloop. Tot nu toe was er nog geen gedragen methode beschikbaar om deze belasting in beeld te kunnen brengen en om onderbouwd beslissingen te kunnen nemen. In een recent onderzoek (2020) heeft W/E adviseurs een onderzoek uitgevoerd over hoe de Bepalingsmethode specifiek en doelmatig kan worden gemaakt voor renovatie en transformatie. Dit heeft geleid tot een addendum van de Bepalingsmethode: Addendum Renovatie en Transformatie met een aparte toelichting. Samen met de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen, maakt dit addendum het mogelijk ook de milieuprestatie van een gebouw te berekenen dat gerenoveerd of getransformeerd wordt

Lees meer over Milieuprestatie bij renovatie en transformatie

 

Downloads Bepalingsmethode

Bepalingsmethode en wijzigingsbladen vigerend

Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1 -

De geïntegreerde versie van versie 1.0 inclusief de bijbehorende wijzigingsbladen.

Wijzigingsblad amendement 4 bij Bepalingsmethode 1.1 -

bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1

Bijlagen bij de Bepalingsmethode

Bijlage: Forfaitaire waarden verwerkingsscenario's einde leven -
Handreiking berekening milieu gerelateerde indicatoren circulariteit -

Voor gebruik bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (Gebouwen en GWW-werken) van St. NMD’

Rapport Richtlijn specifieke gebouwlevensduur -

Renovatie & Transformatie

Bijlage: Addendum Verbouw en Transformatie -
Bijlage: Toelichting bij addendum verbouw en Transformatie -
Memo inventarisatie aanpassingen addendum V&T -

Bepalingsmethode - extra

Lijst met normatieve PCR -
Rekenmethode: Karakteristatiefactoren volgens Bepalingsmethode 1.0 -
Functionele beschrijvingen -

Rekenmethode: Karakteristatiefactoren volgens Bepalingsmethode 1.0

Rekenmethode: Karakteristatiefactoren volgens Bepalingsmethode 1.0 -

Staat de versie die u wilt downloaden er niet bij? Kijk dan ook op de pagina 

 Wijzigingen historie Bepalingsmethode

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden