De Nationale Milieudatabase

De Nationale Milieudatabase (NMD) is gevuld met productkaarten. Een productkaart bevat algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. In de Bepalingsmethode staat vermeld welke milieu-informatie een productkaart dient te bevatten ten tijde van invoer in de NMD.

Categorieën productkaarten

Voor alle producten potentieel aanwezig in de referentiegebouwen volgens de energieprestatieregelgeving (BENG) staat er een productkaart met milieu-informatie in de NMD. Als er afgezien daarvan vanuit de (consumenten)markt behoefte is aan een kaart voor een nieuw product, dan kan de NMD de markt benaderen om een specifieke productkaart op te stellen. Een andere optie is dat de NMD, volgens een interne procedure, besluit om voor een nieuw product een merkongebonden (categorie 3) kaart op te stellen. Er zijn in de NMD drie categorieën productkaarten te onderscheiden:

Categorie 1

Merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers. Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD-Toetsingsprotocol. Openbaarheid: productkaart openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 2

Merkongebonden data (merkloos) van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches. Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het Toetsingsprotocol, met vermelding van representativiteit (representatief voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt of een groep van producenten). Openbaarheid: productkaart openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 3

Merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase. Toetsing: niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol. Openbaarheid: productkaarten en basisprofielen openbaar.

Categorie 3a

Merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase. Data van infrastructuur voor externe energielevering, energiedragers en productkaarten van in zijn geheel her te gebruiken bouwelementen/installaties in nieuw te bouwen bouwwerken. Toetsing: niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol. Openbaarheid: productkaarten en basisprofielen openbaar. 30% ophoogfactor niet van toepassing.

Geldigheid productkaarten

De database werkt met een periodieke vervaldatum van productkaarten van 5 jaar. Na deze periode moeten productkaarten aangepast worden. Tussentijds kunnen de productkaarten ook gewijzigd worden door de dataleverancier, bijvoorbeeld na veranderingen in het productieproces die van invloed zijn op de milieuprestatie. Data-eigenaren kunnen via een online invoerapplicatie zelf productkaarten invoeren en wijzigen.

Meer informatie over invoeren van productdata is hier te lezen

Rapporten categorie 3 kaarten

Lees hier meer informatie over verplichte documentatie categorie 3 data

 

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden