De Nationale Milieudatabase

 

De Nationale Milieudatabase (NMD) is gevuld met milieuverklaringen. Een milieuverklaring bevat algemene informatie over het betreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieudata die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. In de Bepalingsmethode staat vermeld welke milieudata een milieuverklaring dient te bevatten ten tijde van invoer in de NMD.

Categorieën milieuverklaringen

Voor alle producten die potentieel aanwezig zijn  in de referentiegebouwen volgens de energieprestatieregelgeving (BENG) staat er een milieuverklaring met milieu-informatie in de NMD. Als er afgezien daarvan vanuit de (consumenten)markt behoefte is aan een verklaring voor een nieuw product, dan kan de NMD de markt benaderen om een specifieke milieuverklaring op te stellen. Een andere optie is dat de NMD, volgens een interne procedure, besluit om voor een nieuw product een merkongebonden (categorie 3) verklaring op te stellen. Er zijn in de NMD drie categorieën milieuverklaringen te onderscheiden:

Categorie 1

Merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers. Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD-Toetsingsprotocol. Openbaarheid: milieuverklaring openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 2

Merkongebonden data (merkloos) van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches. Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het Toetsingsprotocol, met vermelding van representativiteit (representatief voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt of een groep van producenten). Openbaarheid: milieuverklaring openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 3

Merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase. Toetsing: niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol. Openbaarheid: milieuverklaringen en basisprofielen openbaar.

Categorie 3a

Merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase. Data van infrastructuur voor externe energielevering, energiedragers en milieuverklaringen van in zijn geheel her te gebruiken bouwelementen/installaties in nieuw te bouwen bouwwerken. Toetsing: niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol. Openbaarheid: milieuverklaringen en basisprofielen openbaar. 30% ophoogfactor niet van toepassing.

Geldigheid milieuverklaringen

De database werkt met een periodieke vervaldatum van milieuverklaringen van 5 jaar. Na deze periode moeten milieuverklaringen geupdated worden. Tussentijds kunnen de milieuverklaringen ook gewijzigd worden door de dataleverancier, bijvoorbeeld na veranderingen in het productieproces die van invloed zijn op de milieuprestatie. Data-eigenaren kunnen via een online invoerapplicatie zelf milieuverklaringen invoeren en wijzigen.