Veelgestelde vragen over de Database

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via het formulier onderaan de pagina

Database

Waarom wordt er zowel met merkgebonden (categorie 1) milieuverklaringen voorheen productkaarten gewerkt als met gemiddelden (merkongebonden milieuverklaringen, categorie 2 en 3)?

Het uitgangspunt van de NMD is om met zoveel mogelijk merkgebonden (categorie 1) milieuverklaringen voorheen productkaarten te werken. Naast dat bedrijven hierdoor worden uitgedaagd om te innoveren, representeren merkgebonden milieuverklaringen de werkelijke milieu-impact het beste. 

Echter, momenteel bevat de NMD ook veel gemiddelden (categorie 2 en 3) door een gebrek aan data aangeleverd door fabrikanten. 

Op de NMD-website en in documentatie wordt gesproken over databaseversie en dataversie. Wat is het verschil?

De ‘databaseversie’ refereert naar de systeemversie en heeft betrekking op de updates van het systeem achter de data opgeslagen in de NMD. De ‘dataversie’ refereert naar updates van de data zelf – het toevoegen, wijzigen of verwijderen van data. In het verleden liepen de data- en systeemversie gelijk: Met de release van de NMD2.3 werd zowel de data als het systeem geüpdatet. In het nieuwe systeem, de NMD3.0 zijn deze twee van elkaar losgetrokken. De dataversie is sindsdien tijdsafhankelijk. Doordat de data iedere 24 uur geüpdatet wordt, is er iedere 24 uur een nieuwe versie van de data. De versie van het systeem blijft daarbij hetzelfde.

Wanneer is de viewer weer up to date met de database?

De data in de viewer wordt afgeleid van de milieuverklaringen in de NMD. Op het moment geeft de viewer niet altijd de huidige status weer van de NMD. Dit komt door technische problemen. We zijn hard bezig om de problemen op te lossen en de viewer weer up-to-date te maken. Het gaat om een koppeling tussen de database en de viewer en heeft dus niks te maken met de data in de database. De data van gepubliceerde milieuverklaringen staan wel goed in de database en zijn ook te gebruiken in de gevalideerde rekeninstrumenten.

Ik heb een vraag over een NMD Viewer

Lees hier de FAQ’s over de NMD Viewer. 

Wat is het verschil tussen de Nationale Milieudatabase en de processendatabase?

Stichting NMD beheert zowel de Nationale Milieudatabase (NMD) als de NMD-Processendatabase. De NMD is een database gevuld met milieuverklaringen. Dit is de database die gebruikt wordt door de rekeninstrumenten voor het maken van MKI- en MPG-berekeningen. De NMD-Processendatabase wordt als bron gebruikt (voor het opstellen van LCA’s) ten behoeve van de data opgenomen in de milieuverklaringen in de NMD. De NMD-processendatabase vormt op deze manier een verzameling van internationale en nationale processen, die gebruikt kunnen worden als bron voor het opstellen van milieuverklaringen in de NMD.

Wat is het verschil tussen hoofdelementen en element-onderdelen?

Alle verplichte en optionele functies zijn beschreven in functionele beschrijvingen, en opgedeeld in zogenoemde hoofdelementen, benoemd conform NL-SfB en RAW. Voorbeelden van hoofdelementen zijn ‘Vloeren; constructief’ (m2) en ‘Trappenhellingen; trappen’ (stuks). Per hoofdelement zijn de functies uitgesplitst in zogenaamde element-onderdelen, zoals ‘Verankeringen’ (stuks), ‘Randaansluitingsvoorzieningen’ (m) en ‘Leuningen en balustrades’ (m) als onderdeel van het hoofdelement ‘Trappenhellingen; trappen’. 

Wat is het verschil tussen productonderdelen en subonderdelen?

Bij het invullen van een deelproduct in de invoermodule van de database worden de productonderdelen ingevuld per element-onderdeel waarvan ze de functie afdekken. Het is mogelijk dat een productonderdeel bestaat uit subonderdelen, die gezamenlijk het betreffende element-onderdeel afdekken. Een voorbeeld hiervan is het productonderdeel ‘Heipaal’, bestaande uit de subonderdelen ‘beton’ en ‘wapening’, die het element-onderdeel ‘Heipalen’ van het hoofdelement ‘Paalfunderingen; geheid’ afdekt. 

Wat is het verschil tussen totaalproducten en deelproducten?

Sommige producten in de NMD vervullen alle verplichte functies beschreven door de verschillende element-onderdelen van een hoofdelement. Deze producten heten totaalproducten. Echter, de meeste producten vervullen enkel de functie(s) van een aantal verplichte element-onderdelen. Deze producten heten deelproducten. Het verschil tussen een totaal- en een deelproduct is dus dat er meerdere deelproducten nodig zijn om een hoofdelement af te dekken, terwijl een totaalproduct alle verplichte functies van het element in één keer afdekt.

Wat is de geldigheid van mijn milieuverklaringen en/of basisprofielen?

De milieuverklaringen en basisprofielen moeten van tijd tot tijd op actualiteit worden getoetst en daarna zo nodig worden aangepast. Er geldt voor beide dezelfde houdbaarheidstermijn met een periodieke vervaldatum van 5 jaar. Na deze periode moeten milieuverklaringen en basisprofielen aangepast worden. Dat kan ook tussentijds, bijvoorbeeld na veranderingen in het productieproces die van invloed zijn op de milieuprestatie. Data-eigenaren kunnen door het aanleveren van een nieuw sjabloon hun data laten wijzigen.

Op basis waarvan wordt besloten om een nieuw categorie 3 product toe te voegen?

Voor alle producten potentieel aanwezig in de referentiegebouwen volgens de energieprestatieregelgeving (BENG) staat een milieuverklaring over database aanpassen met milieu-informatie in de NMD. Als er afgezien daarvan vanuit de (consumenten)markt behoefte is aan een milieuverklaring ofwel kaart voor een nieuw product, dan kan de NMD de markt benaderen om een specifieke milieuverklaring op te stellen. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van LCA-data voor opname in de NMD ligt bij de producenten. Een andere optie is dat de NMD, volgens een interne procedure, besluit om voor een nieuw product een merkongebonden (categorie 3) verklaring ofwel kaart op te stellen.

Wat is een basisprofiel?

Een basisprofiel is een milieuprofiel van een module uit de levenscyclus en onderdeel van een milieuverklaring in de NMD. Een basisprofiel kan desgewenst ook worden opgenomen in de NMD-processendatabase. Basisprofielen worden niet apart uitgeleverd.

Wat is een achtergrondproces?

Een achtergrondproces is een proces dat van invloed is op een product van een producent of een leverancier, maar waarop de producent of leverancier geen directe invloed heeft en dat elders in de keten plaatsvindt; bijvoorbeeld productie van elektriciteit of een grondstof.

Wanneer is categorie 3 in de NMD volledig gevuld om een correcte MPG te kunnen maken conform de ondergrens van het Bouwbesluit? Bij invoering van de Omgevingswet per dd.01-01-2024 moeten we "As Built " opleveren onder de WKB voor gevolgklasse 1.

De NMD werkt er hard aan om alle categorie 3 kaarten enerzijds te actualiseren maar ook uit te breiden met nieuwe kaarten die helpen om een compleet bouwwerk te kunnen maken. Dit jaar en ook volgend jaar zal hier veel actie op zijn. Maar feitelijk is dit een continu doorlopende actie voor de NMD om de database actueel en volledig te krijgen/houden.

Hoe kunnen andere partijen helpen de NMD goed gevuld te krijgen?

Verspreid onze naam en deel onze acties. Via onze socials en nieuwsbrief blijf je makkelijker op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Is het mogelijk om toegang te krijgen tot de De Nationale Milieudatabase als fabrikant?

De viewer van de NMD is toegankelijk voor iedereen. U vindt de viewer hier. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het publiceren van data. Meer informatie over de kosten vindt u op de pagina met onze tarieven.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via onderstaand formulier:

Stel hier uw vraag:

 

*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden