Rekeninstrumenten

Rekeninstrumenten zijn online, private rekensoftware die gebruikt worden om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen op basis van de milieudata in de NMD. Hieronder ziet u de door de Stichting NMD gevalideerde rekeninstrumenten voor de berekening van de milieuprestatie.

Gevalideerde rekeninstrumenten

Rekeninstrument Instrumenthouder Toepassingsgebied
    B&U GWW
GPR Materiaal W/E adviseurs V  
MPG Toetshulp Bimpact B.V V  
DuboCalc

Netcompany/ Witteveen+Bos

  V
MRPI-MPG Tool Stichting MRPI V  
BCI Gebouw Alba Concepts V  
Madaster MPG Tool Madaster V  
  Wisebrick* V  
MPGcalc DGMR V  
Instrumenthouders met een * zijn gevalideerd maar moeten nog een licentieovereenkomst ondertekenen.

Klik op een van de logo's om naar het betreffende rekeninstrument te gaan. 

 

Rekenregels

Stichting NMD heeft rekenregels opgesteld om eenduidig en controleerbaar aan te geven hoe de Bepalingsmethode moet worden omgezet in een digitaal instrument. De regels zorgen ervoor dat er een uniforme berekening wordt toegepast in de rekeninstrumenten, en zo een eenduidig resultaat geeft voor de milieuprestatie van gebouwen. De rekenregels zijn de operationalisering van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en worden beschreven in het document ‘Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken’ dat u hieronder kunt downloaden

Compleetheidscheck

In de elementenstructuur van de NMD worden verplichte en optionele onderdelen binnen elementen onderscheiden. Een verplichte functie van bijvoorbeeld een constructieve vloer is de vloer zelf; deze moet altijd in het rekeninstrument worden ingevoerd. Het schilderwerk, ook een functie binnen het element ‘vloeren, constructief’, is optioneel. In de gevalideerde rekeninstrumenten wordt een check op deze compleetheid op bouwwerkniveau automatisch gedaan. Wanneer een functie niet compleet is, dient de gebruiker van het rekeninstrument het alsnog compleet te maken.

De Stichting NMD is beheerder van de informatieve classificatie van functies, maar voert momenteel geen actief beheer. Hierdoor blijkt het niet mogelijk om te garanderen dat de compleetheidscheck in de praktijk correct wordt uitgevoerd. Daarom heeft Stichting NMD besloten om de implementatie van de compleetheidscheck in de rekeninstrumenten op te schorten. Ondertussen werkt Stichting NMD aan een controle en eventuele actualisatie van de informatieve classificatie van verplichte en optionele functies.

Validatie en licentie

Alvorens het stempel “gevalideerd” te krijgen, worden de rekeninstrumenten getoetst aan de hand van een validatieprocedure. de NMD-software validatie-richtlijn. Op basis van deze validatieprocedure toetst de Stichting NMD of de rekenregels juist zijn gehanteerd, en dus of de Bepalingsmethode en de NMD goed geïmplementeerd zijn in de software.

Na validatie wordt er een licentieovereenkomst getekend door de softwareontwikkelaar en de Stichting NMD. Door middel van een licentie is de softwareontwikkelaar gerechtigd om de milieudata toe te passen, waaraan kosten zijn verbonden. Vervolgens kan de softwareontwikkelaar het gevalideerde instrument op de markt brengen en zichzelf instrumenthouder noemen. De Stichting NMD zal zorgen dat de informatie over het instrument wordt opgenomen in de lijst bovenaan deze pagina.

Downloads

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken. Deel 1 -

Deel 1: Toelichting berekeningswijze bij gevalideerde rekeninstrumenten.

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestaties Bouwwerken. Deel 2 -

Deel 2: Instructies softwarematige implementatie van de milieuprestatiebepaling

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden