Rekeninstrumenten

Er is een aantal rekeninstrumenten op de markt. SBK heeft rekenregels en een validatierichtlijn opgesteld om eenduidig en controleerbaar aan te geven hoe de bepalingsmethode moet worden omgezet in een digitaal instrument. De validatierichtlijn beoogt een toets of de rekenregels juist zijn gehanteerd. Met deze kan de software-ontwikkelaar aantonen dat de Bepalingsmethode en NMD goed geïmplementeerd zijn in de software.

Gevalideerde rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken zijn voor de B&U-sector:

Softwareontwikkelaars kunnen met SBK een licentie afsluiten en nieuwe rekeninstrumenten op de markt brengen. Alvorens het stempel gevalideerd te kunnen krijgen worden de rekeninstrumenten getoetst worden aan de hand van de SBK-software validatie-richtlijn. Aan het doorlopen van deze procedure zijn kosten verbonden.

Voor de GWW-sector geldt (nog) geen wettelijke verplichte milieuprestatie berekening. Met het volgende rekeninstrument kunnen de milieukosten in de GWW-sector bepaald worden.

Rekenregels
In de het kader van het project ‘Rekenregels voor een uniforme berekening van de materiaalgebonden milieuprestatie in rekeninstrumenten’ zijn de rekenregels en formules voor gebouwen vastgelegd. De rekenregels zijn een nadere uitwerking van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ voor gebouwen en opgenomen in het document ‘Rekenregels materiaalgebonden milieuprestatie gebouwen’. De rekenregels zijn hier te downloaden.

Voor de rekenregels en de achtergronden bij DuboCalc wordt voorlopig nog verwezen naar het document ‘Specificatie DuboCalc’.