Rekeninstrumenten

Rekeninstrumenten zijn online, private rekensoftware die gebruikt worden om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen op basis van de milieudata in de NMD. Hieronder ziet u de door de Stichting NMD gevalideerde rekeninstrumenten voor de berekening van de milieuprestatie.

Gevalideerde rekeninstrumenten:

 

Rekeninstrument Instrumenthouder

 

Toepassingsgebied

 

Versie NMD
    B&U GWW*  
GPR Materiaal W/E adviseurs v   3.0
MPG Toetshulp  Bimpact B.V v   3.0
One Click LCA One Click LCA v   3.0
DuboCalc Rijkswaterstaat   v 3.0
MRPI-MPG Tool Stichting MRPI v   3.0

Rekenregels

Stichting NMD heeft rekenregels opgesteld om eenduidig en controleerbaar aan te geven hoe de Bepalingsmethode moet worden omgezet in een digitaal instrument. De regels zorgen ervoor dat er een uniforme berekening wordt toegepast in de rekeninstrumenten, en zo een eenduidig resultaat geeft voor de milieuprestatie van gebouwen. De rekenregels zijn de operationalisering van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en worden beschreven in het document ‘Rekenregels materiaalgebonden milieuprestatie gebouwen’

Validatie en licentie

Alvorens het stempel “gevalideerd” te krijgen, worden de rekeninstrumenten getoetst aan de hand van een validatieprocedure. de NMD-software validatie-richtlijn. Op basis van deze validatieprocedure toetst de Stichting NMD of de rekenregels juist zijn gehanteerd, en dus of de Bepalingsmethode en de NMD goed geïmplementeerd zijn in de software.

Na validatie wordt er een licentieovereenkomst getekend door de softwareontwikkelaar en de Stichting NMD. Door middel van een licentie is de softwareontwikkelaar gerechtigd om de milieudata toe te passen, waaraan kosten zijn verbonden. Vervolgens kan de softwareontwikkelaar het gevalideerde instrument op de markt brengen en zichzelf instrumenthouder noemen. De Stichting NMD zal zorgen dat de informatie over het instrument wordt opgenomen in de lijst bovenaan deze pagina.

Tarieven voor gebruik NMD door rekeninstrumenten

Voor het gebruik van de gehele database geldt er een eenmalige entreefee van € 15.762,- en daarnaast worden er jaarlijkse licentiekosten in rekening gebracht van € 2.589,- voor het gebruik en voor updates van de NMD. De genoemde bedragen zijn excl. BTW en gelden van 1-1-2021 tot 1-1-2022.

Heeft u zich al aangemeld voor het  symposium: Milieuprestatie met de NMD, het fundament voor duurzame bouw
Datum en tijd: 16 november 2021, 14.00 – 16.30
Toegang gratis

> Meer informatie kunt u hier lezen