Rapporten categorie 3 milieuverklaringen

Sinds 1 juni 2020 worden alle nieuwe categorie 3 milieuverklaringen geleverd met een rapport waarin de uitgevoerde LCA staat toegelicht; de opbouw staat omschreven, inclusief een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt. Bekijk hieronder de beschikbare LCA-rapporten voor GWW-producten en B&U.  In het filter kunt u via de verschillende disciplines/thema’s aangeven welke rapporten u wilt zien.  

Voor de categorie 3 rapporten kunt u in het filter uw keuze maken.

Deel

Toon meer

B&U

Toon meer

GWW

Toon meer

Categorie 3 milieuverklaringen in behandeling

Om consistentie te borgen is er een centrale lijst beschikbaar waarin wordt bijgehouden welke milieuverklaringen worden opgesteld dan wel (op korte termijn) worden aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat er gelijktijdig milieuverklaringen worden geïnitieerd, opgesteld en/of aangepast.

Lijst cat.3 kaarten die in behandeling zijn -