De Europese Green Deal

De Europese Green Deal bevat zowel wetgevings- als niet-wetgevings-initiatieven die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Deze hebben betrekking op de industrie, vervoer en mobiliteit, energie en financiën.

De Europese klimaatwet vormt de kern van deze Deal en legt de ambities vast in wetgeving.
Naast het overkoepelende doel dat de EU in 2050 klimaatneutraal is, stelt de wet ook tussentijdse doelen, bijvoorbeeld dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 55% is verminderd ten opzichte van 1990.

Lees meer

Fit for 55

Om het kader voor Europese klimaatbeleid in lijn te brengen met deze nieuwe doelen, presenteerde de Europese Commissie in 2021 een pakket van 17 nieuwe en aangepaste wetsvoorstellen onder de titel Fit for 55. De Europese verordeningen en richtlijnen zijn op gebied van natuur, industrie, energie en de lucht- en scheepvaart. Deze hebben elk hun eigen tijdsschema en dynamiek voor implementatie en inwerktreding.

Lees meer

Circular Action Plan

Om de transformationele verandering, waartoe de Europese Green Deal noopt te versnellen, werd in 2022 het nieuwe Circulaire Actionplan ingediend. Het bouwt voor op de sinds 2015 getroffen maatregelen op het gebied van circulaire economie. Het plan bevat een reeks initiatieven voor het uitrollen van een productbeleidskader waarmee duurzame producten, diensten en bedrijfsmodellen de norm worden en afvalproductie vermeden. Dit plan verwijst onder andere naar het gebruik van LEVEL(S).

Lees meer

LEVEL(S) The European framework for sustainable buildings

Dit is een lijst, opgesteld door de Europese Unie, met gemeenschappelijke indicatoren waarin de milieuprestatie gedurende de levensduur van gebouwen is vastgelegd. Dit biedt een gemeenschappelijke taal voor het beoordelen van en rapporteren over duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Download hier:A guide to Europe's new reporting framework for sustainable buildings (Level(s))

Download

Bevordering van Green Public Procurement

In de mededeling ‘Overheidsopdrachten voor een beter milieu’ (Green Public Procurement – GPP) staat geschreven dat overheidsopdrachten de productie- en consumptietrends kunnen beïnvloeden en dat overheidsdiensten met een vraag naar “groenere” goederen de markt voor milieuvriendelijke producten en diensten kunnen openen of uitbreiden. Hierdoor worden bedrijven geprikkeld om milieutechnologieën te ontwikkelen. Groene overheidsopdrachten worden gedefinieerd als “een proces waarbij overheidsinstanties trachten goederen, diensten en werken aan te schaffen met een verminderd milieueffect gedurende hun hele levenscyclus in vergelijking met goederen, diensten en werken met dezelfde primaire functie die anders zouden worden verworven”.

GPP is een vrijwillig instrument, wat betekent dat lidstaten en overheidsinstanties kunnen bepalen in hoeverre ze het implementeren. Europese criteria betreffende groene overheidsopdrachten zijn er voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van o.a.

De thema’s en criteria die de Rijksoverheid toepast bij de inkoop zijn te vinden op de website van PIANOo 
Voor dit dossier relevante productgroepen zijn:

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden