Blog #19 Nationale en Europese ontwikkelingen versterken het MPG-stelsel, de NMD en de circulaire bouweconomie

vrijdag 8 maart 2024

Boeiende tijden breken aan voor de Stichting Nationale Milieudatabase (NMD), haar stakeholders en het stelsel van de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken (BPM). In deze blog deel ik graag de meest recente ontwikkelingen en veranderingen die de NMD doormaakt.

Wijzigingen in de Bepalingsmethode

De Bepalingsmethode, het hart van milieuprestatieberekeningen, ondergaat aanzienlijke wijzigingen. De focus ligt op de berekening van de milieuprestatie van gebouwen (MPG) en infrastructuur (MKI). In april komt het eerste wijzigingsblad, van kracht medio 2024, met een tweede blad in juli, van kracht in 2025. De consultatie staat nu online en loopt tot 14 april a.s.

Ga naar de publieke consultatie: voorgenomen wijzigingen Bepalingsmethode - Deel 1

Deze aanpassingen omvatten o.a. een verschuiving naar de weegset en demarcatie aangewezen door de Rijksoverheid, nieuwe randvoorwaarden voor gevoeligheidsanalyses van LCA's en aanpassingen aan module D. Ook wordt het hoofdstuk Energiedragers (optioneel) toegevoegd. Stichting NMD laat momenteel een impactanalyse uitvoeren om de effecten op de MPG en MKI van de nieuwe Ecoinvent in kaart te brengen.

Lees meer over de voorgenomen wijzigingen in de Bepalingsmethode

Nederland: aanscherping van de MPG-eis

De Rijksoverheid streeft naar een aanscherping van de Milieuprestatie-eis (MPG) in 2025 en wil deze uitbreiden naar andere gebruiksfuncties. Samenwerking met stakeholders is cruciaal om de samenhang tussen de regelgeving en de Bepalingsmethode te waarborgen. De internet consultatieronde, recent afgerond door de Rijksoverheid, draagt bij aan een gecoördineerde aanpak.

Europese invloed: de Bouwproducten Verordening (CPR Acquis)

Met de afronding van het voorstel voor de Bouwproducten Verordening (CPR Acquis) wordt duidelijk dat het milieuvraagstuk een aanzienlijke uitbreiding krijgt. Stichting NMD volgt deze ontwikkelingen op de voet, aangezien het naadloos aansluit bij onze activiteiten. Het zoeken naar harmonie tussen Europese en nationale doelen is complex, met de CPR Acquis als een van de speelborden. De NMD zet zich in om via best practices in de Nederlandse Bepalingsmethode positieve invloed uit te oefenen op de circulaire bouweconomie in Nederland en Europa.

Het toepassen van de EN 15804 biedt niet voldoende waarborg om zowel correcte invulling te geven aan de CPR als voor opname van milieuverklaringen in de NMD. De Europese invloed is groot, zowel qua inhoud als qua voortgang. Er moeten nog veel details worden uitgewerkt ten aanzien van algemene beginselen en van technische inhoud op het niveau van productgroepen.

Europese normalisatie, met haar eigen tempo, zorgt wel dat een eenduidig speelveld geschapen wordt. Het CPR Acquis proces heeft de Europese Commissie ingericht om snel te kunnen schakelen en normontwikkeling te bespoedigen. Dit is dus een belangrijk gremium van experts om bij aangesloten te zijn en inbreng te leveren. Dat doen wij dan ook. De Stichting NMD wil in dit complexe speelveld door inbreng van de best practices in de Nederlandse Bepalingsmethode positieve impact maken op de circulaire bouweconomie in Nederland en in Europa.

Meer rekeninstrumenthouders: uitbreiding van mogelijkheden

Op 29 februari 2024 vond de officiële ondertekening plaats van Alba Concepts, met haar BCI instrument, als gevalideerde instrumenthouder. Deze bedrijven ontwikkelen rekensoftware om met de milieudata in de NMD te rekenen. Wij zijn erg blij met de uitbreiding van het aantal instrumenthouders. Het is immers een belangrijke doelstelling om de data zo breed mogelijk beschikbaar te maken voor de markt. Alba Concepts BCI sluit zich aan bij de bestaande instrumenthouders W/E, Bimpact, MRPI en DuboCalc (alleen GWW). Bovendien zijn er ook andere partijen die belangstelling hebben getoond. Deze groei zorgt voor een vergroting van de toegankelijkheid tot de beschikbare data van de NMD en meer rekenmogelijkheden voor de markt.

Lees ook: NMD verwelkomt nieuwe rekeninstrumenthouder BCI Gebouw

Groei NMD stelsel en Stichting NMD

Naast deze ontwikkelingen is de NMD-database aanzienlijk uitgebreid, mede dankzij programma's als Witte Vlekkenen Versnellingsactie. Met verbeterde ICT en databasemanagement, samen met aanwinsten van talent uit de advieswereld, overheid en bedrijfsleven, positioneert Stichting NMD en haar team zich als een dynamische speler in de transitie naar een circulaire bouweconomie.

Stichting Nationale Milieudatabase blijft een cruciaal instrument voor de transitie naar een circulaire bouweconomie met haar groeiende impact en constante streven naar duurzame vooruitgang.  Door samenwerking met stakeholders, aanpassingen in de Bepalingsmethode, aanhaking bij Europa en de uitbreiding van rekeninstrumenthouders, blijft de NMD een katalysator voor positieve verandering op weg naar een circulaire bouweconomie.