Consultatie aanscherping Milieuprestatie-eis 

Op maandag 29 januari  is het wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ter uitbreiding en aanscherping van de grenswaarde van de milieuprestatie-eis voor gebouwen in consultatie gegaan [deze consultatie is inmiddels gesloten]

dinsdag 30 januari 2024

In dit voorstel staan maatregelen om de milieuprestatie van woningen en kantoren verder te verbeteren. Het gaat met name om een verdere aanscherping van de milieuprestatie-eis voor woonfuncties en kantoorfuncties. Andere wijzigingen zijn: de invoering van een aparte eis voor kleine gebouwen, het vaststellen van de berekeningsmethode voor de milieuprestatie in gebouwen met meerdere gebruiksfuncties (combinatiegebouwen), het bepalen van de specifieke bouwwerkonderdelen (demarcatie) die onder de milieuprestatieberekening vallen. En de introductie van een milieuprestatie-eis voor andere gebruiksfuncties in te voeren.

Naast deze aanpassingen wordt ook een herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken voorgesteld, met gevolgen voor de hoogte van de milieuprestatie-eis. Hierbij wordt tevens een nieuwe weegset vastgesteld. 

Belanghebbenden worden uitgenodigd om vóór 23-02-2024 te reageren op het voorstel. Na afloop van de consultatieperiode zullen alle reacties zorgvuldig worden beoordeeld en, waar mogelijk, verwerkt in de definitieve wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het voornemen is om de aangepaste wetgeving dit voorjaar aan de Tweede Kamer voor te leggen. 

Bekijk het wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 Let op: de invoering van de nieuwe MPG-norm is uitgesteld; lees hier meer over dit besluit.