Vergoedingsregeling Witte Vlekken update

De productgroepen hergebruikt en startups zijn vol. Vergoedingen voor Biobased bouwmaterialen en Bouwwerkinstallaties zijn nog beschikbaar.

maandag 26 februari 2024

Sinds mei 2022 loopt de Witte Vlekken vergoedingsregeling. Met deze vergoedingsregeling wil Stichting NMD het aantal categorie 1 en -2 milieuverklaringen vergroten. Producenten van bouwproducten en -materialen kunnen (wanneer zij aan de voorwaarden voldoen) een vergoeding aanvragen (van € 2.500,-) voor het laten maken van een LCA. Wegens succes is de vergoedingsregeling Witte Vlekken verlengd tot en met 31 oktober 2024.

Het aantal plekken voor de vergoeding is verdeeld onder een aantal productgroepen. Eind 2023 zijn ook de laatste plekken voor Hergebruik en Startups Innovatieve producten vervuld. Dat betekent dat alleen nog producten van bouwproducten en -materiaal voor de productgroepen Bouwwerkinstallaties en Biobased de vergoeding kunnen aanvragen.

Overzicht beschikbare vergoedingen

Vanaf begin 2024 zijn er zoals genoemd geen plekken meer over bij Hergebruik en Startups en innovatieve producten. Echter, voor Biobased producten is er extra ruimte van 70 bijgekomen. De stand van zaken van het aantal aanmeldingen per 1-1-2024 is als volgt, zie tabel. In totaal zijn er nu nog 114 plekken over:

Verdeling Max Aangemeld Beschikbaar
Aluminium   30   30      0
Bouwwerkinstallaties 200 155   45
Biobased 170  101   69
Hergebruik   20   20     0
Startups/innovatieve producten   30   30     0
Totaal 450 336 114

 

Meld u aan

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de vergoedingsregeling en bent u een producent of fabrikant van bouwproducten en -materialen in de productgroep Biobased of Bouwwerkinstallaties, meld u dan aan en maak kans op € 2.500,- vergoeding voor het laten maken van een LCA.

Heeft u zich al aangemeld?
Let op! Vergeet de aanvraag niet.

U dient na aanmelding, de uitvoering van de LCA en de publicatie ook nog de bijbehorende documentatie aan te leveren en een aanvraag te doen voor de vergoeding. Deze aanvraag is nodig om de vergoeding goed te keuren en de uitbetaling te kunnen doen.

Lees meer over de procedure

Planning vergoedingsregeling

Planning  Witte Vlekken ronde 3
Aanmelden vanaf 6 april 2023 t/m 31 oktober 2024 17:00
Beoordeling en afrondingsbrief Zie voorwaarde 10
LCA Publicatie in NMD, ronde 1 en 2 (2022) Uiterlijk 31 december 2023
LCA Publicatie in NMD, ronde 3 (2023/2024) Uiterlijk 31 oktober 2024*

* De datum van aanmelding en publicatie valt samen  om dataeigenaren die al over een LCA beschikken, de gelegenheid te geven om in aanmerking te komen voor een vergoeding totdat het beschikbare budget is uitgeput.  

Nadat de LCA’s zijn ingediend voor validatie én de betreffende milieuverklaringen gepubliceerd zijn in de NMD, beoordelen wij uw aanvraag. Voor de inhoudelijke beoordeling schakelt de NMD experts in. Als de beoordeling is afgerond ontvangt u binnen de hieronder vermelde termijn een afrondingsbrief.

Voorwaarde 10 en 12 worden met de verlenging van het project hiermee aangepast volgens de volgende planning.

Datum publicatie in NMD* Beoordeling en afrondingsbrief NMD
Tot en met 31 oktober 2023 Vóór 1 februari 2024
Tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 Vóór 1 mei 2024
Tussen 1 februari 2024 t/m 30 april 2024 Vóór 1 augustus 2024
Tussen 1 mei 2024 t/m 31 juli 2024 Vóór 1 november 2024
Tussen 1 augustus 2024 t/m 31 oktober 2024 Vóór 1 januari 2025

 

Vergoedingsregeling hergebruikt en startups is vol
Voorwaarden vergoedingsregeling Witte Vlekken 2023-2024 -

Al aangemeld?

Heeft u zich al aangemeld, het opstellen van LCA gedaan en staat uw milieuverklaring inmiddels al in de NMD?
Vergeet niet dat u daarna nog bijbehorende documentatie dient aan te leveren. Deze stappen moeten voltooid zijn voordat wij uw aanvraag kunnen beoordelen en de uitbetaling kunnen doen.

Vergoeding aanvragen