Verplichte documentatie categorie 3 data

Voor een structureel consistente database zijn vaste uitgangspunten nodig voor het opstellen van categorie 3 milieuverklaringen. Inconsistenties kunnen in elke processtap ontstaan, waarbij bij het uitvoeren van de LCA dit al kan plaatsvinden. Door vaste uitgangspunten te hanteren, kunnen inconsistente resultaten worden voorkomen.

De dagelijkse praktijk is dat veel verschillende partijen categorie 3 milieuverklaringen opstellen, terwijl partijen deels hun eigen proces en opzet volgen. Door een vaste set aan uitgangspunten te definiëren en te hanteren, hoofdzakelijk gebaseerd op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, wordt er meer uniformiteit aangebracht in de database, LCA inventarisatie en achtergronddocumentatie. Dit zal leiden tot een verbetering van de datakwaliteit en meer zelfstandig leesbare en uniforme LCA-rapporten. 

In de onderstaande afbeelding is het huidige proces van opstellen, invoeren en beheren van categorie 3 data weergegeven:

Betrokken partijen

  • Stichting NMD: Naast de beheerder van categorie 3 milieuverklaringen is stichting NMD de regisseur voor het opstellen, publiceren, en updaten van categorie 3 milieuverklaringen. Stichting NMD verzamelt en bundelt de initiatieven en feedback vanuit de markt via verschillende kanalen, en voert het project om categorie 3 milieuverklaringen op te stellen en/of te updaten namens de initiatiefnemer uit door een projectleider aan te stellen en opdrachtgever te zijn. Stichting NMD stelt, in overleg met de initiatiefnemer, selectiecriteria voor uitvoerende partijen op en zorgt voor selectie en contractering.
  • Initiatiefnemer: Is een partij die het initiatief neemt om nieuwe categorie 3 milieuverklaringen op te laten stellen. De initiatiefnemers voor categorie 3 milieuverklaringen zijn beperkt tot overheidsinstanties. Om daadwerkelijk te komen tot nieuwe/gewijzigde categorie 3 milieuverklaringen is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor een aantal taken & instructies, welke in Tabel 1 nader worden toegelicht. Het enkel informeren van stichting NMD is onvoldoende om te komen tot nieuwe/gewijzigde categorie 3 milieuverklaringen.
  • Uitvoerende partij: Uitvoerende partij van de opdracht, welke in de meeste gevallen een LCA-/Ingenieursbureau met GWW expertise is.

Voor opname in de NMD dient de volgende documentatie te worden gehanteerd en/of te worden geupload via de online invoerapplicatie.

  • Protocol Opstellen en Peer reviewen CAT3 productkaarten
  • Format voor de LCA rapportage van CAT3 data

Protocol Initiatiefnemer

Voor de genoemde fases die milieuverklaringen doorlopen zijn de taken en verantwoordelijkheden van de stichting NMD en de initiatiefnemer vastgelegd.

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn tot stand gekomen in samenwerking met overheidsinstanties die ervaring hebben met het initiëren, opstellen en beheren van categorie 3 milieuverklaringen.

Initiatiefase, data verzamelen en LCA opstellen

Ten behoeve van de stappen initiatiefase, data verzamelen en LCA opstellen en peer reviewen zijn onderstaande protocollen van toepassing.

Voor opname in de NMD dient de volgende documentatie te worden gehanteerd en/of te worden geupload via de online invoerapplicatie.

Downloads

Verplichte documentatie categorie 3 data

Protocol Opstellen en Peer reviewen CAT3 productkaarten GWW -
Protocol Opstellen en Peer reviewen CAT3 productkaarten B&U -
Protocol Initiatiefnemer CAT3 milieuverklaringen GWW -
Format voor de LCA rapportage van CAT3 data GWW -
Format voor de LCA rapportage CAT3 data B&U -
Lijst cat.3 kaarten die in behandeling zijn -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden