Veelgestelde vragen over Milieudata - LCA

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via het formulier onderaan de pagina

Milieudata - LCA

Wat is een LCA?

Een LCA is een kwantitatieve methode om de totale milieu-impact te bepalen over de gehele levenscyclus van het product; van grondstofwinning en productie tot gebruik en verwerking na einde leven. Het geeft bedrijven de kans om inzicht in de milieu-impact van hun producten en grondstoffen te krijgen door de gehele waardeketen. Lees hier meer informatie over milieudata.
Milieuverklaringen in de NMD moeten worden opgesteld volgende de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. In hoofdstuk 2 van de Bepalingsmethode zijn de methodische eisen voor de bepaling van de milieuprestatie (bouw)producten, installaties en processen gegeven.

Is het lastig om de LCA data te verzamelen?

De data is over het algemeen goed te verzamelen door de fabrikant. Als data lastig te vergaren is, dan kan waar mogelijk gebruik worden gemaakt van forfaitaire waardes die algemeen geaccepteerd zijn.

Wat voor data lever ik aan bij de opsteller van een LCA-rapport?

De data die onder andere nodig is: welke grondstoffen worden er gebruikt, waar komen deze vandaan, hoe worden de grondstoffen ver- en bewerkt om te komen tot het eindproduct en wat voor onderhoud is er nodig tijdens gebruik van het product. De benodigde data en datakwaliteits eisen zijn beschreven in de Bepalingsmethode.

Hoe wordt de MKI-score berekend en waarom is het belangrijk om niet alleen naar de totale score te kijken?

De MKI-score geeft de milieubelasting over de levensloop van een product aan door gewogen scores voor verschillende impact-categorieën en levensfasen op te tellen. Voor meer informatie over deze weging verwijzen we naar sectie 3.6 van de Bepalingsmethode. 

Een negatieve MKI-score kan voortkomen uit één impact-categorie of levensfase, en betekent dus niet automatisch een gunstig milieueffect in alle impactcategorieën of gedurende alle levensfasen.  Het is daarom belangrijk om naast de totale MKI-score ook de milieubelasting per categorie en fase te bekijken om ongunstige milieueffecten te identificeren. 

Bij categorie 3 milieuverklaringen kunnen de onderliggende milieubelastingen per impactcategorie en levensfase worden geanalyseerd om een beter begrip te krijgen van waar en hoe de milieubelasting ontstaat. Dit biedt een diepgaander inzicht in de totale milieubelasting. 

Houd er rekening mee dat bij categorie 1 en 2 milieuverklaringen deze analyse niet kan worden uitgevoerd vanwege de vertrouwelijkheid van de onderliggende data. In deze gevallen wordt alleen de totale MKI-score weergegeven.

Wat is de doorlooptijd totdat mijn product in de NMD staat?

De doorlooptijd van dit proces is sterk afhankelijk van de levenscyclusanalyse en zal per product en LCA-opsteller verschillen. Zodra de LCA-rapportage klaar en goedgekeurd is, voert de LCA-opsteller de gegevens in de invoermodule van de NMD in. Hierna zal dit door een erkende LCA-reviewer gereviewd worden. Wanneer de ingevoerde rapportage goedgekeurd wordt, zal de milieuverklaring binnen 24 uur gepubliceerd worden in de database.

Er is een beperkt aantal LCA-opstellers beschikbaar en dit geldt ook voor het aantal erkende LCA-reviewers die de aangeleverde data kunnen reviewen. De doorlooptijd is daarom ook medeafhankelijk van de beschikbaarheid van de LCA-opsteller en LCA-reviewer (een door stichting NMD erkende LCA-deskundige).

De stappen die ondernomen moeten worden zijn te vinden op onze website. Meer informatie over het aanmelden van data

Hoe lang is een LCA geldig?

Een milieuverklaring in de NMD is 5 jaar geldig. U ontvangt tijdig een bericht van de Stichting NMD met het verzoek om de milieuverklaring te laten updaten.

Wat is een verwerkingsscenario einde leven?

Een verwerkingsscenario einde leven is een percentuele verdeling naar verwerkingsopties van een product(onderdeel). Verwerkingsopties zijn stort, verbranding, recycling (al dan niet na opwerking) en hergebruik. Afhankelijk van het specifieke scenario en de efficiëntie van het recyclingproces komen er meer of minder materialen vrij voor recycling wat kan bijdragen aan de vermindering van de milieu-impact van de bouw. Lees hier meer over verwerkingsscenario’s einde leven

LCA-opstellers

Wat is het verschil tussen een LCA-opsteller en een LCA-reviewer?

Degene die de gegevens verzameld voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse en de levenscyclusanalyse uitvoert wordt aangeduid als de LCA-opsteller. De leverancier stelt de LCA-opsteller zelf aan. De LCA-opsteller kan voortkomen uit de eigen organisatie of van buitenaf, zoals medewerkers van gespecialiseerde LCA-adviesbureaus. De relatie tussen de leverancier en de LCA-opsteller is strikt confidentieel. De LCA-reviewer toetst de data op basis van het NMD-Toetsingsprotocol. Deze toetser is een voor de leverancier onafhankelijke en derde partij. De LCA-reviewer wordt door Stichting NMD aangewezen en staat vermeld op de Lijst van Erkende LCA-deskundigen. De lijst van erkende LCA-reviewers vindt u hier 
Een algemeen overzicht van LCA-deskundigen vindt u hier: www.vlca.nl

Ik wil erkend worden als LCA-deskundige / Ik ben op zoek naar een LCA-deskundige

Een LCA-deskundige die meent voldoende gekwalificeerd te zijn om erkend te worden om LCA’s te toetsen ten behoeve van de NMD kan bij Stichting NMD de aanvraag doen om te worden aangewezen als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij voor het toetsen van (door derden uitgevoerde) LCA’s.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem via onderstaand formulier:

Stel hier uw vraag:

 

*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden