Erkende LCA-deskundigen

Een LCA-deskundige die meent voldoende gekwalificeerd te zijn om erkend te worden om LCA’s te toetsen ten behoeve van de NMD kan bij Stichting NMD de aanvraag doen om te worden aangewezen als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij voor het toetsen van (door derden uitgevoerde) LCA’s.

Aanmelden Erkende LCA-Deskundigen

Een LCA-expert kan in aanmerking komen voor erkenning als onafhankelijk, gekwalificeerde, derde partij voor het toetsen van LCA’s indien hij of zijn voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. De gegadigde kan bij Stichting NMD een aanvraag doen door het invullen van een aanvraagformulier en het meeleveren van de benodigde bewijsstukken, conform de erkenningsvoorwaarden. Aan erkenning als LCA-deskundige zijn jaarlijkse kosten verbonden. Deze zijn te vinden op de pagina ‘Tarieven 2021’