Aanmelden als erkend LCA-toetser

Een LCA-toetser die meent voldoende gekwalificeerd te zijn om erkend te worden om LCA’s te toetsen ten behoeve van de NMD kan bij Stichting NMD de aanvraag doen om te worden aangewezen als onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij voor het toetsen van (door derden uitgevoerde) LCA’s.

Aanmelden als erkend LCA-toetser

Een erkend LCA-opsteller kan in aanmerking komen voor erkenning als onafhankelijk, gekwalificeerde, derde partij voor het toetsen van LCA’s indien hij of zij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Dit kan door bij Stichting NMD een aanvraag doen door het invullen van onderstaand aanvraagformulier en het meeleveren van de benodigde bewijsstukken conform de erkenningsvoorwaarden. Aan erkenning als LCA-deskundige zijn jaarlijkse kosten verbonden. Deze zijn te vinden op de pagina ‘Tarieven’. 

Bekijk hier het overzicht van de erkende LCA-toetsers

Voorwaarden NMD-erkenning LCA-opstellers en LCA-toetsers -

Aanmeldformulier erkend LCA-toetser

Graag onderstaand formulier invullen en de bestanden zoals gevraagd in de voorwaarden uploaden. 

Geef hieronder aan om welke specialisaties het gaat:

Als u wordt opgenomen in het overzicht van erkende LCA-deskundigen hebben wij een foto van u nodig. Deze kunt u hier uploaden.

Bent u tenminste één jaar erkend LCA-opsteller én heeft u het afgelopen jaar minimaal drie geverifieerde LCA rapporten opgesteld en afgerond volgens het NMD-Toetsingsprotocol dan kunt u hieronder deze drie LCA-rapportages uploaden.

Wanneer dit niet het geval is kunt u hieronder acht geverifieerde LCA rapporten opgesteld en afgerond volgens het NMD-Toetsingsprotocol uploaden.

U kunt deze rapporten hier uploaden:

Upload de extra vijf LCA-rapportages alleen wanneer u nog niet tenminste één jaar erkend LCA-opsteller bent. 

Ondergetekende verklaart met het aanleveren van de gevraagde documenten kennis te hebben genomen van het document “Voorwaarden NMD-erkenning LCA-opstellers en LCA-toetsers - juli 2024” en akkoord te gaan met de daarin gestelde voorwaarden.

Tevens verklaart de ondergetekende naar zijn of haar mening te voldoen aan de eisen gesteld in bovengenoemd document, de toetsing te gaan uitvoeren volgens de meest recente regels en voorschriften (toetsingsprotocol) van de Bepalingsmethode en akkoord te gaan met arbitrageprocedures van Stichting NMD.

*
*
*
*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.