Aanmelden milieudata

Op deze pagina beschrijven we de stappen die u moet doorlopen als u als bedrijf categorie 1 data (productspecifieke data) of als branche categorie 2 data (branchegemiddelde data) wil aanleveren van uw product(en) voor opname in de Nationale Milieudatabase (NMD).

1. Bedrijf of branche laat een levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren door een LCA-uitvoerder

Mocht u nog niet in het bezit zijn van een LCA van uw product opgesteld conform de Bepalingsmethode, dan is de eerste stap het laten uitvoeren van deze analyse door een LCA-expert naar keuze.

2. Bedrijf of branche meldt data-invoer aan bij de Stichting NMD

Wanneer u data aanmeldt, gaat u akkoord met de NMD-gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden. Aan het aanmelden van data in de NMD zijn kosten verbonden. Om facturatie in goede orde te laten verlopen, is het van belang dat u voor de data-invoer uw gegevens voor facturatie (bedrijfsnaam, factuuradres, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres) stuurt naar info@milieudatabase.nl. Ook is het belangrijk dat u aangeeft welke LCA-uitvoerder de data-invoer gaat verzorgen, zodat de inloggegevens voor de invoermodule kunnen worden verstrekt.

3. LCA uitvoerder voert milieudata en LCA-dossier in in de invoermodule van de NMD

Alle bij de NMD bekende LCA-uitvoerders hebben toegang tot de online invoerapplicatie, waarmee data aan de NMD wordt toegevoegd. Op de pagina voor LCA-uitvoerders vindt u hier meer informatie over. Ook wijzigingen worden via dit systeem doorgevoerd, dit kunnen- de LCA-uitvoerders van de data-eigenaren (bedrijf of branche) doen. Indien de LCA-uitvoerder  nog niet beschikt over inloggegevens, zullen wij deze na aanmelden zo snel mogelijk verstrekken. De data-invoer is afgerond zodra de data en het dossier zijn aangemeld voor toetsing door een erkende LCA-deskundige. 

4. Erkende LCA-deskundige controleert de data en het rapport

De toetsing van de ingevoerde milieudata moet uitgevoerd worden door een door Stichting NMD erkende LCA-deskundige. Deze LCA-deskundige is verantwoordelijk voor het invullen en uploaden van het toetsingsrapport conform het NMD-Toetsingsprotocol. Op de pagina Toetsing data kunt u meer informatie vinden over de inhoud van deze toetsing.
Als de data niet voldoet aan de eisen coform het NMD-Toetsingsprotocol, moet de LCA-uitvoerder  ervoor zorgen dat de LCA-rapportage en data-invoer op orde komen, en deze vervolgens opnieuw indienen voor review, totdat de data voldoet.

5. Data wordt gepubliceerd in de NMD

Als de ingevoerde data en het LCA-dossier voldoen aan het NMD-Toetsingsprotocol dan geeft de erkende LCA-deskundige groen licht voor publicatie van de data en zal de data de volgende dag te gebruiken zijn in de rekeninstrumenten. De database wordt elke 24 uur geüpdatet. Op de pagina Database kunt u meer informatie vinden over de inhoud van de NMD.

Tarieven 2022

Tarievenoverzicht gebruik Nationale Milieudatabase (NMD) 2022

De genoemde bedragen zijn excl. BTW en gelden van 1-1-2022 tot 1-1-2023.
Voor data die in de loop van 2022 wordt ingevoerd zal naar rato worden gefactureerd.
Voor data dient per productkaart te worden betaald.
Eind 2022 zal het tarieven overzicht voor 2023 door het bestuur van NMD vastgesteld worden.

Data – leveranciers / bedrijven

• vaste jaarlijkse bijdrage (basispakket incl. eerste 2 productkaarten) 1 € 479,-
• jaarlijkse bijdrage per productkaart voor beheer en onderhoud technische infrastructuur database en/of invoer nieuwe productkaart incl. basisprofielen:  
– Productkaart 3 t/m 15: € 68,-
– Productkaart 16 t/m 30: € 37,-
– Productkaart > 30: € 16,-

Data – leveranciers / branches

• vaste jaarlijkse bijdrage (basispakket incl. eerste 3 productkaarten) € 761,-
• jaarlijkse bijdrage per productkaart voor beheer en onderhoud technische infrastructuur database en/of invoer nieuwe productkaart incl. basisprofielen  
– Productkaart 4 t/m 15: € 149,-
– Productkaart 16 t/m 30: € 74,-
– Productkaart > 30: € 16,-


1 Voor opname van milieudata in de NMD dient een vaste jaarlijkse bijdrage te worden betaald. Binnen dit basispakket kunnen 2 productkaarten incl. basisprofielen worden opgenomen in de NMD. Bij opname van 1 productkaart betaald u nog steeds de vaste jaarlijkse bijdrage. Voor de productkaarten buiten dit basispakket geldt er een staffeling per productkaart.