Milieuprestatieberekening

Gids Milieuprestatieberekeningen herziene uitgave -
Rapport 'Principes en parameters Milieuprestatie Gebouwen (MPG)' -
Handreiking Duurzaam inkopen met MKI of MPG -
Rapport ‘Materialisatie referentiebouwwerken’ -
Infoblad Bouwbesluit 2012 m.b.t. riolering en gemeentelijke watertaken -
Rapport Richtlijn specifieke gebouwlevensduur -
Rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG” -

Rekenregels

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken. Deel 1 -

Deel 1: Toelichting berekeningswijze bij gevalideerde rekeninstrumenten.

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestaties Bouwwerken. Deel 2 -

Deel 2: Instructies softwarematige implementatie van de milieuprestatiebepaling

Circulair bouwen

NMD-MIA lijst -
Leidraad Meten van circulariteit (CB’23). -

Werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Toekomstig hergebruik faciliteren (CB '23) -

Inzicht in belemmeringen en aanbevelingen voor een betere verankering in bouwregelgeving

Agrodome - Hernieuwbare grondstoffen -

versie juli 2023

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden