Rapporten

Rapport Grondstof voor de circulaire economie (PBL) -
Factsheet sturen op MKI met categorie 3 data -

Inzicht in de emissies van elke stap in de levensfase van een product

Eindrapport evaluatiestelsel NMD en MPG (Berenschot) -

Eindrapportage Circulariteit in de Bouw

Eindrapport Materialisatie referentiebouwwerken -

Uitbreiding toepassing BENG-referentiegebouwen & toevoeging GWW-referenties

Rapport Woningbouw in hout -

Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Rapport Onderzoek richtlijn specifieke gebouwlevensduur (W/E) -

Bedoeld voor toepassing bij de milieuprestatieberekening

Eindrapport Onderzoek t.b.v. aanscherping MPG-eis (W/E) -

Inzicht in het kwaliteitsniveau nieuwbouw anno 2020

Eindrapport Grondstoffenefficiency (LBP|SIGHT, SGS search) -

Ontwikkelen van prestatiebepaling op basis van bepalingsmethode MPG

Eindrapport Hernieuwbare grondstoffen (NIBE) -
Eindrapport Onderzoek principes en parameters MPG (W/E) -

Op basis van ervaringen in 2012-2016

Whitepaper Circulair bouwen en het bouwbesluit 2012 (NIEMAN) -
Onderzoek uitbreiding grenswaardes MPG (NIEMAN) -
Richtsnoer 'Specifieke gebouwlevensduur" (W/E) -

Rapport aanvulling op de Bepalingsmethode Milieuprestatie

Vervolg rapport MPG verbouw en transformatie (W/E) -

Onderzoek gericht op een optimale toepassing

Report High Level tripartite strategic forum -
Circular Economy -
Rapport Module D (TNO) -

Rapport nadere duiding Module D van bepalingsmethode

PPP op weg naar 2030 SGS congres -

door Harry Nieman

Onderzoek stroomlijning opname niet-Nederlandse LCA’s in de NMD -

Afkomstig van: Tim Mol, Kevin Oranje en Stijn Mulder (EcoReview B.V.) in samenwerking met Stichting NMD

Handreiking berekening -

Milieu gerelateerde indicatoren circulariteit bouwwerken

Eindrapport Beoordeling milieuprestaties (SGS INTRON) -

Her te gebruiken elementen, In relatie tot bouwbesluit 2012

LCA Rapportage milieuverklaringen Energiedragers NMD -
Rapport Indicatoren van circulariteit (Witteveen + Bos) -

Circulaire indicatoren voor gebouwen en GWW-werken

‘Hernieuwbare grondstof en materiaal voor de bouw’ -

Paragraaf in de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken Opgesteld door: Agrodome B.V. Fred van der Burgh Sissy Verspeek

TNO Rapport: Onderzoek nadere duiding van de baten en lasten in module D van de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken -
TNO offerte Module D -
Industrieel bouwen en de bouwarbeidsmarkt -
Brochure Assessment of the Environmental Performances of Contsuctions and Civil Engineering Works (2015) -
Milieuprijzen als weegfactor in de bepalingsmethode -
Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG sep-2023 -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden