dinsdag 22 augustus 2023

Het heeft even geduurd, maar de NMD-Viewer is weer zichtbaar. Tot opluchting van velen, want Stichting NMD kreeg een groot aantal mailberichten met de vraag wanneer de nieuwe viewer online zou komen. De nieuwe viewer heeft een andere opmaak, maar de feitelijke inhoud verschilt niet veel met de oude. Waarom moest het dan zo lang duren?

Arent-Jan de Haan, Jara Schulz en Wei Wei, de datamanagers van de NMD die het project hebben begeleid, zijn zich ervan bewust dat het lang heeft geduurd maar weten ook dat het niet anders kon. De grote wijzigingen zijn niet direct zichtbaar, maar zitten in de structuur en de opbouw van de database.  

“Het heeft inderdaad lang geduurd, maar daar zijn een aantal verklaringen voor”, zegt Jara. “Het feitelijke probleem lag niet bij de oude viewer, maar bij de database zelf. Het oude datamodel was bijvoorbeeld achterhaald. Daarom zijn we begonnen met de vraag te stellen hoe het datamodel eruit zou moeten zien vanuit het huidige en het toekomstige gebruik. Na consultatie met experts hebben we samen met onze nieuwe IT-leverancier Fluxility uit Zoetermeer een nieuw datamodel opgesteld. Fluxility heeft de nodige kennis en ervaring om een database zodanig op te bouwen dat je er ook in de toekomst flexibel mee kan omgaan. De gehele database migratie heeft vervolgens veel tijd gekost, maar hun expertise en advies zijn erg belangrijk geweest.” 

“De oude database was als een hooiberg, zegt Arent-Jan. “Alle strootjes lagen her en der op elkaar in een enorme hooiberg. Nu lijkt het meer op een bijenkast, waarin alles op een overzichtelijk raster is geplaatst. De database was ingericht vanuit de behoefte van destijds. Ontwikkelingen in de markt stellen andere eisen aan de database. We konden de ingevoerde data niet ten volle benutten. Zo was het ook lastig om nieuwe applicaties op de database aan te sluiten.” 

Op basis van het nieuwe datamodel is ook de database zelf vernieuwd. De opbouw is meer modulair opgezet. Het maakt het mogelijk de data op meerdere manieren te ontsluiten dan voorheen. Bovendien zijn er meer mogelijkheden voor een zorgvuldig beheer van de data. In het verkeer tussen de database en de rekeninstrumenten is het nu beter mogelijk om de juistheid van de uitwisseling te controleren. 

Dat de nieuwe viewer op dit moment niet veel nieuwe informatie oplevert in vergelijking met de oude viewer is voor de datamanagers een puntje van kritiek die door de tijd zal worden achterhaald. “De nieuwe viewer is nu op hetzelfde niveau als de oude, maar nu wel met mogelijkheden voor de toekomst”, zegt Wei Wei. “Wij zijn ervan overtuigd dat we nu een goede basis hebben neergezet waarmee we verder kunnen bouwen.”  

“Toch is er al een belangrijk zichtbaar verschil”, meldt Arent-Jan. “De term ‘productkaarten’ is met de oude viewer vervallen. De viewer toont nu ruim 3000 ‘milieuverklaringen’. Die omzetting is niet het gevolg van de ontwikkeling van de nieuwe database, maar valt prima samen. De bedoeling van de nieuwe term is dat de herkenbaarheid en de functionaliteit van de milieuverklaring wordt vergroot. Dat geldt ook voor de database en de viewer. Hoe overzichtelijker, hoe functioneler. De herkenbaarheid zorgt ervoor dat de gebruikers sneller inzicht hebben in het product en de toepassing ervan.”