donderdag 5 oktober 2023

Sinds 2022 stimuleert stichting NMD met steun van het Ministerie van BZK producenten en fabrikanten van bouwmaterialen bij het aanleveren van data voor categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de NMD. Dit doen wij met de 'Vergoedingsregeling Witte Vlekken'. Ondanks de inzet van de NMD, haar stakeholders en de goede reacties van de markt is er nog lang niet van alle gewenste bouwmaterialen zo’n milieuverklaring. Hierdoor is er extra tijd nodig om een robuustere invulling te geven aan categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de NMD. Daarom verlengen wij de vergoedingsregeling Witte Vlekken tot en met 31 oktober 2024.

De vergoedingsregeling Witte vlekken is uitgebracht in 3 rondes voor 5 doelgroepen: Biobased, Installaties, Aluminium, Hergebruikte bouwproducten en als incentive voor Startups en/of Innovatieve bouwproducten. Fabrikanten, leveranciers en branche-organisaties hebben vanaf het moment dat ze zich hebben aangemeld, één jaar de tijd om de data in de NMD te publiceren. het blijkt echter dat één jaar tijd voor de uitvoering van de LCA’s niet altijd genoeg is. Met deze verlenging kunnen we meer tijd verstrekken voor het afronden van de LCA’s.

Heeft u zich al aangemeld en lukt het u niet om de data aan te leveren binnen één jaar? 

Dan kunt u verlenging aanvragen via wittevlekken@milieudatabase.nl met vermelding van de reden voor verlenging en de tijd die u denkt nodig te hebben voor het afronden van de LCA. We zullen dan naar uw specifieke geval kijken en aangeven wat er mogelijk is. 

Het uiteindelijke doel van het Witte Vlekkenproject is het ontwikkelen van in totaal 380 nieuwe categorie 1 of 2 milieuverklaringen die invulling geven aan de Witte Vlekken. Tot op heden zijn er 242 aanvragen ingediend. De vergoeding wordt toegekend volgens het principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Per aanvrager (fabrikant, leverancier of branche) kunnen er maximaal 10 vergoedingen toegekend worden van 10 verschillende LCA’s van 10 verschillende bouwproducten of installatie-elementen.

Als u in ronde 1 of 2 al 5 aanvragen hebt ingediend, dan kunt u dus nog 5 aanvragen indienen. Vraagt u voor het eerst een vergoeding aan, dan mag u maximaal 10 producten aanmelden.

Overzicht aanvragen

Vanaf begin 2024 zijn er geen plekken meer over bij Hergebruik en Startups en innovatieve producten. Echter voor Biobased producten is er extra ruimte van 70  bijgekomen. De stand van zaken van het aantal aanmeldingen per 1-1-2024 is als volgt, zie tabel. In totaal zijn er nu nog 114 plekken over:

Verdeling Max Aangemeld Beschikbaar
Aluminium   30   30      0
Bouwwerkinstallaties 200 155   45
Biobased 170  101   69
Hergebruik   20   20     0
Startups/innovatieve producten   30   30     0
Totaal 450 336 114

 

De vergoedingsregeling is een succes, Voor aluminium producten is het doel van 30 nieuwe categorie 1 of 2 milieuverklaringen reeds bereikt. En ook bij Startups/innovatieve producten en Hergebruik zijn er geen plekken meer. De aanmeldingen voor installaties en biobased-producten lopen aardig door. Wees dus snel!.

Procedure in het kort

Stap 4: Beoordeling aanvraag

Hiervoor krijgt u een ‘Afrondingsbrief’ van de NMD.

Stap 5: Uitbetaling goedgekeurde aanvragen

Hiervoor stuurt u een factuur naar de NMD. 

Planning

Planning  Witte Vlekken ronde 3
Aanmelden vanaf 6 april 2023 t/m 31 oktober 2024 17:00
Beoordeling en afrondingsbrief Zie voorwaarde 10
LCA Publicatie in NMD, ronde 1 en 2 (2022) Uiterlijk 31 december 2023
LCA Publicatie in NMD, ronde 3 (2023/2024) Uiterlijk 31 oktober 2024*

* De datum van aanmelding en publicatie valt samen  om dataeigenaren die al over een LCA beschikken, de gelegenheid te geven om in aanmerking te komen voor een vergoeding totdat het beschikbare budget is uitgeput.  

Nadat de LCA’s zijn ingediend voor validatie én de betreffende milieuverklaringen gepubliceerd zijn in de NMD, beoordelen wij uw aanvraag. Voor de inhoudelijke beoordeling schakelt de NMD experts in. Als de beoordeling is afgerond ontvangt u binnen de hieronder vermelde termijn een afrondingsbrief.

Voorwaarde 10 en 12 worden met de verlenging van het project hiermee aangepast volgens de volgende planning.

Datum publicatie in NMD* Beoordeling en afrondingsbrief NMD
Tot en met 31 oktober 2023 Vóór 1 februari 2024
Tussen 1 november 2023 en 31 januari 2024 Vóór 1 mei 2024
Tussen 1 februari 2024 t/m 30 april 2024 Vóór 1 augustus 2024
Tussen 1 mei 2024 t/m 31 juli 2024 Vóór 1 november 2024
Tussen 1 augustus 2024 t/m 31 oktober 2024 Vóór 1 januari 2025

 

Verlenging vergoedingsregeling Witte Vlekken
Voorwaarden vergoedingsregeling Witte Vlekken 2023-2024 -