NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

IT-architect Rients Dijkstra over de NMD 3.0

Al enige tijd is de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 3.0 verwerkt in de Nationale Milieudatabase versie 3.0 en uitgeleverd aan de rekeninstrumenthouders. Rients Dijkstra, IT-architect en programmeur van de NMD, is een van de mensen die deze verbetering mogelijk heeft gemaakt.

Wat is jouw rol in de ontwikkeling van de NMD?

De NMD 3.0 heb ik in samenwerking met anderen functioneel ontworpen en geprogrammeerd. Ik heb samengewerkt met Jeannette Levels van LBP|Sight, waarbij Jeannette meer de inhoudelijke kennis leverde en ik de IT-kennis. Harry van Ewijk van SGS Search heeft veel kennis aangeleverd over de relatie tussen de basisprofielen en de NMD3.0 productkaarten en de omrekening ervan. Ook René Kraaijenbrink van LBP|Sight heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Daarnaast hebben een aantal gespecialiseerde adviseurs als klankbord gefunctioneerd.

Een ‘basisprofiel’ is één set milieuwaarden afkomstig uit Ecoinvent (via SimaPro) voor één materiaal (zoals 1 kg staal) of één proces (zoals 1 uur gebruik van een bulldozer). De basisprofielen worden, via een hiervoor speciaal geschreven rekenmodule, in de NMD3.0 omgerekend naar milieuwaarden voor de modules conform de EN 15804. Desgewenst kunnen de basisprofielen ook worden opgenomen in de processendatabase voor gebruik in LCA’s.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen van versie 3.0 ten opzichte van versie 2.3?

Versie 2.3 van de NMD kende een aantal intrinsieke beperkingen. Ten eerste was er sprake van “niveau-verwarring” wanneer een onderdeel van een bouwproduct als hoofdproduct in de NMD kon worden opgenomen, terwijl het in de praktijk los op de markt werd gebracht. Daardoor kon er verwarring ontstaan tussen hoofdproducten en productonderdelen. Dit is in versie 3.0 opgelost door het ontwikkelen van een boomstructuur, waarbij het onderscheid tussen totaalproducten, deelproducten en productonderdelen altijd éénduidig is bepaald (zie afbeelding).

Een tweede voordeel van deze structuur is dat de opbouw van een te berekenen bouwwerk bestaat uit “NLsfB” of “RAW” elementen. Bij toepassing van deelproducten kunnen de elementen worden uitgesplitst naar elementonderdelen. Net als voor totaalproducten, kan nu voor deelproducten de verplichte afdekking van de elementen exact worden bepaald. Op deze manier wordt nu duidelijk gemaakt dat een bouwwerk met de in de berekening toegepaste producten set daadwerkelijk op representatieve wijze is doorgerekend. Dit stond bij toepassing van NMD 2.3 nog wel eens ter discussie.

De gegevens worden overzichtelijker gepresenteerd door de introductie van de ‘ProfielSets’ voor productonderdelen. Ze bevatten ieder één integraal blok data voor alle fasen en milieu categorieën. Het creëert de mogelijkheid om geavanceerdere en subtielere rekenkundige bewerkingen uit te voeren, zoals het schalen naar afmetingen per productonderdeel en zelfs binnen onderdelen van een productonderdeel.

Kan je een voorbeeld geven van de meerwaarde van deze verbeteringen?

De NMD 3.0 kan nu flexibeler inspelen op nieuwe initiatieven en mogelijkheden. Door de beter gedefinieerde datastructuur kan deze makkelijker worden uitgebreid en gekoppeld worden aan toepassingen, zoals de circulaire economie, BIM, ETIM, etc. Maar ook de data-invoer is gebruiksvriendelijker geworden. Het is nu mogelijk om met de kopieerfunctie een variant van een productkaart snel en eenvoudig op te stellen en om de MKI-waarde van een product tijdens de invoer te berekenen. Zo’n berekening is overigens niet bedoeld voor een MPG-berekening. Die verloopt via de rekeninstrumenten. Maar het kan wel inzicht geven in de correctheid van invoer.

Wordt er al nagedacht over een NMD 4.0?

Of dit een NMD 4.0 wordt, weet ik niet. Maar er staan zeker verbeteringen op stapel, onder andere met betrekking tot de data-invoermodule, de aanpassing naar de A2-specificatie van de EN15804, de mogelijkheid om meeteenheden aan te passen en nog een serie andere functionele uitbreidingen. Ook over de koppeling met andere applicaties, BIM bijvoorbeeld, wordt verder nagedacht.

Met dit artikel geven we u een kijkje achter de schermen van de Milieudatabase.
Bekijk hier het team achter de Nationale Milieudatabase