Milieuprestatie voor de opleiding Civiele Techniek

Lesmateriaal: Milieuprestatie GWW

De leerbundel Milieuprestatie GWW is ontwikkeld voor de opleidingen Civiele Techniek. Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie.

De leerbundel Milieuprestatie GWW wordt uitgegeven door de Stichting Nationale Milieudatabase en is primair ontwikkeld voor het onderwijs, maar biedt uitgebreid informatie voor iedereen die zich meer in dit onderwerp wil verdiepen.

Het materiaal is vrij en kosteloos te downloaden om te gebruiken in de lessen van onderwijs instellingen en door andere geïnteresseerden. Het materiaal mag naar eigen inzicht worden bewerkt en aangepast. De auteursrechten van het oorspronkelijke  lesmateriaal behoren toe aan de Stichting Nationale Milieudatabase.

Alvorens het materiaal te downloaden en al dan niet aangepast te gebruiken in onderwijssituaties verzoeken wij u ons hiervan een bericht te sturen met vermelding van de onderwijsinstelling waarvoor u het materiaal wilt gebruiken. Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met het lespakket. U kunt dit doorgeven via dit vragenformulier.

Docententoelichting

De docententoelichting beschrijft de leerdoelen en eindtermen en geeft aanwijzingen voor het gebruik van het lespakket. Voor het downloaden van de docententoelichting vragen wij u om uw naam en emailadres. Deze zullen wij alleen gebruiken om eventueel feedback te vragen op dit lesmateriaal. We zullen uw mailadres niet voor andere doeleinden gebruiken.

Docententoelichting -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Milieuprestatie GWW Algemeen

De presentatie PowerPointpresentatie A: Milieuprestatie GWW_Algemeen  geeft uitleg over de werking en de betekenis van het stelsel van milieuprestatie, plaatst het stelsel in de context van de duurzaamheidsambities en positioneert het stelsel ten opzichte van andere instrumenten.

Powerpointpresentatie: A_Milieuprestatie GWW_Algemeen -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

PowerPointpresentatie B: Milieuprestatie GWW Toepassing

De presentatie PowerPointpresentatie B: Milieuprestatie GWW Toepassing geeft een beeld van de wijze waarop de GWW-sector de weg naar een duurzame en circulaire bouweconomie heeft ingezet, behandelt een aantal duurzame innovaties in de GWW-sector en de wijze waarop milieuprestatie kan worden ingezet om het effect van de verduurzaming vast te stellen;

PowerPointpresentatie B: Milieuprestatie GWW Toepassing -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Opdrachten

De opdrachten geven inzicht in de werking van de MKI-berekeningen en bieden oefeningen in het verlagen van de milieu-impact van bouwwerken.

Leerbundel Milieuprestatie GWW: opdrachten

C_Rekenen_aan_GWW_Opdrachten (Word-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

C_Rekenen_aan_GWW_Opdrachten-data&invoerbladen (Excel-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

C_Rekenen aan_MKI_Uitwerkingen (Word-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

C_Rekenen_aan_MKI_Uitwerkingen (Excel-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Lespakket Milieuprestatie compleet

Het lespakket in zijn geheel, alle hierboven genoemde documenten kunnen ook in één keer als ZIP file worden gedownload.

Milieuprestatie GWW.zip -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Docentenpresentatie

Ter promotie van het gebruik van het lesmateriaal is een korte PowerPointpresentatie ontwikkeld. De presentatie geeft uitleg over het doel en de inhoud van de lesbrief en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor collegiaal overleg over de inzet van de materiaal.

Docentenpresentatie -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Kijk ook op Klimapedia

Klimapedia is een kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid. Les- en kennismateriaal worden hier aangeboden van en voor technische universiteiten, technische hogescholen en vakgerichte cursussen, maar zeker ook voor de praktijk. De site is openbaar toegankelijk. Docenten en cursusleiders kunnen op een aparte, afgeschermde subsite “klimapedia/docent” hier hun dictaten, presentaties, toetsen, oefeningen en achtergrondinformatie delen en beschikbaar stellen voor met collega’s, studenten en andere geïnteresseerden. Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@klimapedia.nl

Klimapedia

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden