Beoordeling van cursussen en opleidingen Circulair Bouwen en Milieuprestatie

dinsdag 24 oktober 2023

Het overzicht van de NMD Academy wordt met zorg samengesteld. De cursussen en opleidingen worden zorgvuldig geëvalueerd. Hierbij kijken wij naar de informatie die wij van de aanbieder van de cursus of opleiding krijgen. Maar ook brengen wij een bezoek aan de locatie van de aanbieder en bekijken wij het lesmateriaal. 

Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar de volgende criteria: 

Relevantie

Is het aanbod van cursussen relevant voor het overbrengen van kennis over milieuprestatie, levenscyclusanalyse, circulair bouwen en duurzaamheid? 

Actualiteit

Is de inhoud van de cursus up-to-date? De verstrekte informatie moet gebaseerd zijn op de actuele bepalingsmethoden, met speciale aandacht voor vermelding van milieu-indicatoren en weegfactoren indien beschikbaar. Voorbeelden en cases moeten de huidige stand van de techniek weerspiegelen.

Kwaliteitsborging

Wordt de kwaliteit van de cursus of opleiding gewaarborgd? Is er sprake van evaluatie door deelnemers en docenten? Bestaat er een systeem voor periodiek onderhoud en verbetering?

Het evaluatieproces beoordeelt niet de inhoudelijke of didactische kwaliteit. Het is bedoeld om te beoordelen of de training of opleiding relevant is voor de NMD Academy. 

Geef uw cursus of opleiding aan ons door

Kent of heeft u een interessante training of opleiding? Stuur dan een e-mail met de volgende gegevens naar communicatie@milieudatabase.nl: 

  • De titel van de cursus of opleiding 
  • Het programma 
  • Leerdoelen, bij voorkeur met de belangrijkste eindtermen 
  • Doelgroep 
  • Cursusvorm (bijvoorbeeld klassikaal, training, leergang, e-learning, enz.) 
  • Omvang en duur van de cursus 
  • Een verwijzing naar het internetadres van de cursus of opleiding