Beoordeling van cursussen en opleidingen Circulair Bouwen en Milieuprestatie

dinsdag 24 oktober 2023

De cursussen en opleidingen opgenomen in de NMD-academy zijn zorgvuldig geëvalueerd via een globale beoordeling. Deze evaluatie is gebaseerd op:

  • De informatie die door de aanbieder van de cursus of opleiding online is verstrekt
  • Een bezoek aan de locatie van de aanbieder, waarbij inzage is gegeven in het lesmateriaal

Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar de volgende criteria

Relevantie

Is het aanbod van cursussen relevant voor het overbrengen van kennis over milieuprestatie, levenscyclusanalyse, circulair bouwen en duurzaamheid? 

Actualiteit

Is de inhoud van de cursus up-to-date? De verstrekte informatie moet gebaseerd zijn op de actuele bepalingsmethoden, met speciale aandacht voor vermelding van milieu-indicatoren en weegfactoren indien beschikbaar. Voorbeelden en cases moeten de huidige stand van de techniek weerspiegelen.

Kwaliteitsborging

Wordt de kwaliteit van de cursus of opleiding gewaarborgd? Is er sprake van evaluatie door deelnemers en docenten? Bestaat er een systeem voor periodiek onderhoud en verbetering?

Het evaluatieproces heeft niet tot doel om inhoudelijke of didactische kwaliteit te beoordelen.

De evaluatie heeft als doel te bepalen of het betreffende cursusaanbod geschikt is voor opname in de NMD-academy.

Cursussen en opleidingen die worden opgenomen in de NMD-academy dienen de volgende informatie te verstrekken:

- De titel van de cursus of opleiding.
- Het programma.
- Leerdoelen, bij voorkeur met de belangrijkste eindtermen.
- Doelgroep.
- Cursusvorm (bijvoorbeeld klassikaal, training, leergang, e-learning, enz.).
- Omvang en duur van de cursus.
- Een verwijzing naar het internetadres van de cursus of opleiding.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden