NMD-Academy is op zoek naar cursussen over milieuprestatie

“Het volgen van een cursus of een opleiding over milieuprestatie is een goede manier om je in de materie in te werken of je erin te verdiepen.

donderdag 17 augustus 2023
Heleen Scholte

Wie op zoek gaat, ontdekt op internet een breed aanbod aan cursussen over duurzaam bouwen, circulair bouwen en milieuprestatie. De vraag is dan welke cursus het beste aansluit bij je kennisbehoefte en de vragen die je hebt”, zegt Heleen Scholte. Samen met haar collega’s van het communicatieteam van Stichting NMD is zij bezig de ‘NMD-Academy’ in het leven te roepen. “Met de NMD-Academy willen wij de kennis over milieuprestatie voor de juiste doelgroep vindbaar en toegankelijk maken.”
Stichting NMD is niet opgericht met het idee om cursussen en opleidingen te organiseren. “Dat is inderdaad waar”, zegt Heleen. “Toch denken wij dat de NMD-Academy in onze missie past. Wij willen het denken in milieukwaliteit stimuleren en de kennis van de toepassing van milieuprestatie verbreden en verdiepen.

Heleen Scholte Online contentspecialist bij de NMD

De kennis van milieuprestatie omvat een breed spectrum en de kennisbehoefte is divers. Veel managers in de bouw zullen genoeg hebben aan een algemene uitleg over de principes van milieuprestatie en de werking van het stelsel. Maar steeds meer mensen hebben specifieke kennisvragen. Hoe maak je een MPG-berekening? Hoe controleer je een MPG-berekening? Hoe kan je de milieu-impact van je te ontwikkelen bouwwerk verlagen? Hoe maakt een opdrachtgever zijn inkoopproces duurzaam? Wat moet en mag de inkoper van een bouwbedrijf met de MPG-berekening lezen? Hoe kan een producent de milieukwaliteit van zijn product verbeteren? Wat betekent milieuprestatie voor het ontwerp, voor de uitvoering, voor de installatie? Milieuprestatie wordt steeds belangrijker, dus zal ook de kennisbehoefte toenemen. Het zijn allemaal vragen waarmee je een cursus kunt vullen.”

De NMD-Academy heeft in het verleden lespakketten voor het onderwijs ontwikkelt en webinars over specifieke onderwerpen georganiseerd. Ze vormen de eerste bouwstenen van de NMD-Academy. 

Bekijk hier de lespakketten

“Daarmee wordt de kennisbehoefte niet afgedekt. Het is de bedoeling dat de overige bouwstenen door andere organisaties worden aangeboden. Er zijn een groot aantal kennisinstituten, adviesbureaus, branche- en belangenorganisaties die een cursus over milieuprestatie organiseren. Deze cursussen, trainingen en opleidingen van andere organisaties willen wij een plek op de website van de NMD-Academy geven. Wij zullen het scholingsaanbod naar onderwerp en doelgroep overzichtelijk rubriceren. Het moet ertoe leiden dat iedereen die op zoek is naar een geschikte cursus een duidelijk beeld krijgt van wat er te koop is.”

“Wij zullen ook de kwaliteit van het aanbod beoordelen. Wat is de deskundigheid en ervaring van de docenten? Wordt er geëvalueerd? Hoe actueel is de cursus? Het volgen van een training of een cursus vergt een aanzienlijke investering, qua kosten en qua tijd. Achteraf moet je kunnen zeggen dat je kennis van milieuprestatie is vergroot en dat je er daadwerkelijk iets aan hebt gehad voor je werk.”


Stichting NMD verzoekt daarom de aanbieders van cursussen, trainingen en opleidingen over milieuprestatie contact op te nemen als zij een bijdrage aan de NMD-Academy willen leveren. Aan de opname in de NMD-Academy zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is mogelijk door per mail contact op te nemen met het NMD-communicatieteam. Vermeld daarin uw contactgegevens en plaats daarbij een link naar de betreffende cursus, training of opleiding op uw website.

U kunt uw mail sturen aan communicatie@milieudatabase.nl