NMD-symposium 2023

Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit

Milieuprestatie met de NMD, bouwkwantiteit mét milieukwaliteit

Op dinsdag 20 juni organiseerde Stichting Nationale Milieudatabase in Zoetermeer haar jaarlijks symposium

Is de bouw in staat is om de grote bouwopgaven van deze tijd (niet alleen de bouw 900.000 woningen, maar ook de grootschalige vernieuwing van de infrastructuur zoals bruggen en sluizen) te realiseren op een wijze die recht doet aan de doelstellingen van het Nederlandse ‘Klimaatakkoord’ en ‘Nederland circulair in 2050’?

Hierbij mogen we de milieuprestatie-eis niet uit het oog  verliezen. Deze staat hoog op de prioriteitenlijst.
Op dit symposium wordt dit vraagstuk door diverse partijen belicht, onder leiding van dagvoorzitter Wytze Kuijper, transitiestrateeg en programmamaker voor toekomstbestendige steden.

De presentaties en paneldiscussies zijn hier te bekijken

Programma  
13.00 uur      Inloop, met koffie, thee, sap en fris met wat lekkers
13.30 uur  Welkom door de dagvoorzitter, Wytze Kuijper.
13.45 uur Nationale Milieudatabase op weg naar 2030
                           
  Jan-Willem Groot en Paul ten Kroode, Stichting Nationale Milieudatabase
14.00 uur Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de volkshuisvesting
                           
  Jelle Bluemink, hoofd bouwregelgeving en bouwkwaliteit, ministerie van BZK.
 

Op welke wijze geeft de rijksoverheid invulling aan de ambities om zowel de woningproductie en de verduurzaming van de gebouwvoorraad te versnellen.

14.30 uur Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de GWW               
 

Frederieke Knopperts, programmamanager klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

bij RWS

  Op welke wijze geeft de GWW-sector invulling aan de ambities de grootschalige vernieuwing van de infrastructuur zoals bruggen en sluizen te realiseren 
14.50 uur  Beantwoording vragen
15.00 uur Pauze, voorzien van koffie, thee, fris, sap met iets lekkers
15.30 uur De Grote Opgaven in de praktijk, tafelgesprek
 

De dagvoorzitter spreekt een drietal organisaties die zich bezig houden met de Grote Opgaven waarbij de milieukwaliteit van de gebouwde omgeving centraal staat.

Dit zijn:

voor woningbouw -  Marc Nelen, Netwerk Conceptueel Bouwen;

voor Infra -  Joost Bos, KWS Infra;

voor Stedelijke ontwikkeling - Johan Boterenbrood, Gemeente Utrecht.

16.15 uur  Aansluiten bij de kopgroep
 

Actieve discussie met publiek en online toehoorders vanuit de vraag hoe het grote peloton van opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers kan aansluiten bij de koplopers.

De gesprekspartners zijn:

voor Woningcorporaties - Nicole van Wijk, Woonwaard Noord Kennemerland;

voor Projectontwikkelaars - Maaike Perenboom, Synchroon;

voor Infra - Pepik Henneman, Bouwcampus;

voor gemeenten - Rutger Büch, Cirkelstad.

16.55 uur Nawoord
17.00 uur  Afsluiting met een borrel

Symposia van de NMD

Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor het symposium

Het aantal fysieke plaatsen is beperkt, daarom horen wij graag of u ons symposium in de zaal of online wilt bijwonen. Hieronder kunt u uw voorkeur aangeven. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Indien er meer aanmeldingen zijn voor het bijwonen in de zaal kijken wij naar het moment van aanmelden. De eerste aanmelders kunnen aanwezig zijn in de zaal en bij de borrel die achteraf gehouden zal worden. [Update 5-6-2023] het is alleen nog mogelijk het symposium online bij te wonen.

 

*
*
Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden