Terugblik NMD-symposium 2023 

Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit

Dit thema stond centraal tijdens het jaarlijks symposium van Stichting Nationale Milieudatabase. Om in Nederland aan de grote vraag naar woningen te kunnen voldoen moet de productie aanzienlijk worden opgevoerd.

maandag 26 juni 2023

Het oplossen van de woningnood vraagt om de bouw van 900.000 nieuwe woningen in de komende jaren. Ook de GWW-sector staat voor een grote opgave. Onze bruggen en viaducten hebben groot-onderhoud nodig en zijn in sommige gevallen aan vervanging toe. Een groot deel van deze kunstwerken zijn in de jaren ’60 en ’70 gebouwd en voelen nu de tand des tijds. Ook de toename van de verkeersbelasting speelt daarbij een rol. 

Maar er worden niet alleen kwantitatieve eisen aan deze opgaven gesteld. Deze tijd voegt structureel een nieuwe eis aan het kwalitatieve eisenpakket toe. De bouwwerken moeten een milieukwaliteit hebben die past in de doelstellingen op het gebied circulariteit, klimaatneutraliteit en milieuprestatie.

De milieukwaliteit is een eis waarvan men weet dat het noodzakelijk, onvermijdelijk en urgent is. Toch bestaat de kans dat de kwaliteit onder de druk komt te staan door de noodzaak van kwantiteit. Het NMD-symposium 2023 bood de gelegenheid om daarover na te denken, met elkaar hierover van gedachten te wisselen, elkaar te informeren en te inspireren. Hoe blijft de milieukwaliteit overeind onder de druk van kwantiteit.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Paul ten Kroode en Jan-Willem Groot - Bouwkwantiteit mét milieukwaliteit in de volkshuisvesting

NMD-bestuursvoorzitter Paul ten Kroode en NMD-directeur Jan-Willem Groot spraken over de missie die de NMD heeft om met behulp van de Bepalingsmethode en de database de milieuprestatie van bouwwerken te kunnen vaststellen en daarmee het fundament voor een duurzame bouw te ontwikkelen. Paul ten Kroode en Jan-Willem Groot gaven aan dat de NMD de potentie heeft, maar dat het niet vanzelfsprekend is. Van groot belang is om een database te ontwikkelen die met een groot aantal productkaarten is gevuld en waarvan de productkaarten een goede datakwaliteit hebben. Ze riepen de gehele bouwsector op om samen hieraan te werken.

Bekijk de presentatie (PDF) van Paul ten Kroode en Jan-Willem Groot

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Jos Verlinden | BZK 

De Rijksoverheid speelt een belangrijke rol in de milieukwaliteit van de gebouwde omgeving. Jelle Bluemink, hoofd regelgeving en bouwkwaliteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, zou ons bijpraten over het versnellen van de duurzaamheid. Helaas was hij verhinderd. Jos Verlinden kwam in zijn plaats en maakte duidelijk dat het versnellen van de duurzaamheid meer vraagt dan het versneld aanscherpen en verbreden van de MPG-eis. Het gaat ook om stimuleren in de praktijk en samenwerken met de gehele keten.  De samenwerking is van belang, omdat er ook dilemma’s zijn zoals bijvoorbeeld het effect van het duurzaamheidsbeleid op de bouwopgave.

Bekijk hier de presentatie (PDF) van Jos Verlinden

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Frederieke Knopperts, programmamanager klimaatneutrale en circulaire infrastructuur bij RWS

Frederieke Knopperts, programmamanager klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, schetste de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat bij de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van de Nederlandse infrastructuur. Rijkswaterstaat onderscheidt vier transitiepaden. Elk pad heeft een klimaatneutrale en circulaire aanpak en bij elk pad speelt het aanbesteden op basis van MKI een belangrijke rol. Frederieke Knopperts laat zien dat het aantal aanbestedingen met MKI als gunningscriterium de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. Zij stelt dat een robuust stelsel van milieuprestatie voor de GWW noodzakelijk is. Daarom heeft Rijkswaterstaat in de afgelopen periode intensief gewerkt aan de actualisering en verbetering van de GWW-milieudata.

Bekijk hier de presentatie (PDF) van Frederieke Knopperts

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Panelgesprek ‘De Koplopers’

Dagvoorzitter Wytze Kuijper, van ZOOOW! | building formats hield na de pauze twee panelgesprekken en gaf het publiek gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren met de panelleden.

Het eerste panelgesprek hield hij met een aantal ‘koplopers’. Zij vertelden hoe zij de milieukwaliteit van de gebouwde omgeving een verder stap helpen. Zij spraken ook over hun ervaringen om die stap te zetten, de valkuilen en de succesfactoren. Het panel bestond uit Johan Boterenbrood van de gemeente Utrecht, Joost Bos van KWS Infra en Marc Nelen van het Netwerk Conceptueel Bouwen.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Panelgesprek ‘Aansluiten bij de Kopgroep’

Het tweede panelgesprek werd gehouden met een viertal ‘transitie-aanjagers’.  Zij vertelden over hun ervaringen om duurzaamheid tussen de oren te krijgen van het grote peloton aan opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers. Hoe creëer je draagvlak? Hoe creëer je een balans tussen bewustwording en het voorschrijven van maatregelen?

Het tweede panelgesprek werd gehouden met Maaike Perenboom van Synchroon, Nicole van Wijk van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Pepik Henneman van de Bouwcampus, Rutger Büch van Cirkelstad.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

Tijdens het symposium zijn er veel vragen via de chat gesteld. Veel van deze vragen zijn inmiddels beantwoord.

Bekijk de vragen en antwoorden van het symposium

Staat uw vraag er niet bij? Dan wordt deze nog beantwoord; deze pagina wordt regelmatig aangevuld. 

Hou hiervoor ook onze nieuwsbrief in de gaten en onze LinkedIn pagina

Hierbij willen we nogmaals alle sprekers, panelleden en deelnemers bedanken voor hun bijdrage!