Tarieven 2023

Tarievenoverzicht gebruik Nationale Milieudatabase (NMD) 2023

De genoemde bedragen zijn excl. BTW en gelden van 1-1-2023 tot 1-1-2024.
Voor data die in de loop van 2023 wordt ingevoerd zal naar rato worden gefactureerd.
Voor data dient per productkaart te worden betaald.
Eind 2022 zal het tarieven overzicht voor 2024 door het bestuur van NMD vastgesteld worden.

Data – leveranciers / bedrijven

• vaste jaarlijkse bijdrage (basispakket incl. eerste 2 productkaarten) 1 € 548,-
• jaarlijkse bijdrage per productkaart voor beheer en onderhoud technische infrastructuur database en/of invoer nieuwe productkaart incl. basisprofielen:  
– Productkaart 3 t/m 15: € 78,-
– Productkaart 16 t/m 30: € 42,-
– Productkaart > 30: € 18,-

Data – leveranciers / branches

• vaste jaarlijkse bijdrage (basispakket incl. eerste 3 productkaarten) € 871,-
• jaarlijkse bijdrage per productkaart voor beheer en onderhoud technische infrastructuur database en/of invoer nieuwe productkaart incl. basisprofielen  
– Productkaart 4 t/m 15: € 171,-
– Productkaart 16 t/m 30: € 85,-
– Productkaart > 30: € 18,-

Data – gebruikers rekeninstrumenten

Entree fee gebruik gehele database, eenmalig € 25.000,-
Jaarlijkse licentiekosten gebruik / updates van de NMD € 3.054,-

 

Gebruik Basisprocessendatabase door LCA-bureau’s

Licentiekosten per jaar € 1.251,-

 

NMD-erkenning LCA-deskundigen

Behandeling aanvraag voor erkenning als LCA-deskundige € 625,-
Jaarlijkse bijdrage voor instandhouding van een erkenning € 188,-

 1) Voor opname van milieudata in de NMD dient een vaste jaarlijkse bijdrage te worden betaald. Binnen dit basispakket kunnen twee productkaarten incl. basisprofielen worden opgenomen in de NMD. Bij opname van één productkaart betaalt u nog steeds de vaste jaarlijkse bijdrage. Voor de productkaarten buiten dit basispakket geldt er een staffeling per productkaart.