Blog #17 Met kwaliteit en visie naar meer milieudata en een sterk stelsel

 

dinsdag 29 augustus 2023

Met veel enthousiasme ben ik aan het begin van de zomer gestart als Operationeel Directeur bij Stichting Nationale Milieudatabase (NMD). Met meer dan 20 jaar ervaring in de advieswereld en de publieke sector, waarbij ik betrokken was bij complexe strategische en operationele projecten, ben ik er trots op om deel uit te mogen maken van deze organisatie die als beheerder van de Bepalingsmethode en de bijbehorende database als milieudatatransferpunt een cruciale rol speelt in de transitie naar een duurzame en circulaire bouweconomie in Nederland. 

In de afgelopen jaren hebben we onmiskenbaar gezien dat het bewustzijn van de milieu-impact van gebouwen en infrastructuur groeit. We beseffen dat onze gebouwen en infrastructuur, gedurende de hele levenscylus, aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen en energie verbruiken en veel emissies naar lucht, water en bodem genereren. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van methoden waarmee de milieuprestaties van deze sectoren berekend kunnen worden. Hier komt de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken om de hoek kijken. Deze methodologie biedt een gestandaardiseerde manier om de milieu-impact van bouwwerken en bouwmaterialen  (MPG, wettelijke verplichting) en infrastructuur (MKI, veel gebruikt in aanbestedingen) te meten, met als doel duurzame keuzes te bevorderen en innovatie te stimuleren. De belangstelling voor het werk van de NMD zien we terug in de bezoekcijfers op deze site en het stijgende aantal volgers op LinkedIn maar bijvoorbeeld ook op het drukbezochte symposium in juni.. 

Zowel op nationaal als Europees niveau worden er voortdurend stappen gezet om duurzaamheid te verankeren in de bouwsector. Op Europees niveau wordt de Green Deal en de EU Taxonomie verder vormgegeven. Op nationaal niveau wordt verder gewerkt aan de uitwerking van het Nationaal Programma Circulaire Economie en het Klimaatakkoord. De wettelijke MPG-eis voor bouwwerken zal, naar verwachting, binnen afzienbare tijd worden aangescherpt. En er zijn andere Europese en nationale ontwikkelingen en (publieke en private) instrumenten, zoals Whole Life Carbon bouwen en Paris Proof bouwen. Betrouwbare data van hoge kwaliteit staan hierin centraal. Het is ons doel om betrouwbare en vergelijkbare milieudata te leveren die professionals in de bouwsector in staat stellen om op basis van deze eisen en instrumenten weloverwogen beslissingen voor gebouwen en infrastructuur te maken. Via onze viewer zijn de belangrijkste milieudata in te zien. Uiteraard werkt de NMD nauw samen met partijen die betrokken zijn bij deze initiatieven. 

Dit zijn belangrijke  sprongen voorwaarts. En stichting NMD groeit in capaciteit. Was de NMD in 2020 nog een start-up, nu groeit deze naar een scale-up. De Bepalingsmethode neemt in belang toe, de database groeit met een substantieel aantal nieuwe milieuverklaringen (in 2023 zijn er reeds 620 nieuwe verklaringen bij gekomen).

Wij zijn volop bezig om de  de kwaliteit van zowel de input als de throughput en de output van de database en de organisatie te verhogen. De database is geheel vernieuwd en gemigreerd naar nieuwe servers met gebruik van state-of-art ICT-technologie. De hoeveelheid milieudata en de kwaliteit ervan neemt nog steeds toe. Het succes van de Versnellingsactie en de Witte Vlekken project dragen hieraan bij. Organisatie, managementsystemen en procedures worden verder geprofessionaliseerd en de capaciteit wordt in lijn gebracht met de  rollen, taken en verantwoordelijkheden met nieuwe talentvolle mensen uit de advieswereld, overheid en bedrijfsleven met unieke expertise op ICT, databasemanagement, LCA, beleid, communicatie en organisatie. 

Ook beseft de NMD hoe belangrijk het is om het speelveld te begrijpen en om de belangen van verschillende stakeholders uit de industrie, branches, kenniswereld, beleidswereld en instrumenthouders/adviseurs samen te brengen. Professioneel stakeholdermanagement wordt voor de NMD steeds belangrijker om samen met alle spelers te bewegen naar een datagedreven duurzame en circulaire toekomst. 

De NMD heeft een dynamische en boeiende reis voor de boeg. Samen met mijn toegewijde collega's en partners in de industrie, zullen wij de uitdagingen aangaan en kansen benutten die voor ons liggen. De positie van de NMD als betrouwbare bron en transferpunt van milieudata voor professionals en beheerder van de bepalingsmethode  zal de komende jaren verder vormgegeven worden. Met mijn ervaring, expertise en passie voor duurzaamheid zal ik mij graag inzetten om Stichting NMD verder te positioneren als een essentiële speler in de overgang naar een circulaire economie in 2050. 

Eric Copius Peereboom 

Operationeel Directeur