vrijdag 1 december 2023

Als NMD stellen we ons als doel om betrouwbare en vergelijkbare milieudata te leveren die professionals in de bouwsector in staat stelt om weloverwogen beslissingen voor gebouwen en infrastructuur te maken. En dat alles om een nog groter doel te verwezenlijken. Het bouwen van allerlei soorten bouwwerken is van groot belang voor samenleving en economie, maar kan ook zorgen voor een flinke belasting van het milieu. NMD levert een belangrijke bijdrage aan het collectieve streven naar het verduurzamen van de bouw.

Om die bijdrage effectief en efficiënt te laten zijn, is een kwalitatief hoogwaardige organisatie, in samenwerking met veel partijen, cruciaal. We hebben nog veel te doen maar kunnen ook constateren dat we de afgelopen jaren - in samenwerking met veel partijen- goede stappen hebben gemaakt.

Met name op het gebied van de data en de toegankelijkheid daarvan, is er veel gebeurd. De kwaliteit van de  ICT is een stuk hoger geworden  en nog steeds in ontwikkeling. Met behulp van een nieuwe API (voor de niet-kenners: een application programming interface) kunnen de instrumenthouders gemakkelijker en sneller de dagelijkse updates ophalen. Zeker ook waard om te vermelden is de geheel vernieuwde viewer. Vanuit de markt was veel vraag om de milieuverklaringen inzichtelijk te maken. De viewer maakt dat mogelijk. Zowel data-eigenaren als gebruikers kunnen zo gemakkelijk inzicht krijgen in de beschikbare milieuverklaringen in de NMD. Daarnaast zal onze ICT op korte termijn een meer begeleide invoer van data faciliteren. De binnenkort te lanceren nieuwe invoermodule voor data in de categorieën 1 en 2 heeft een prettiger userinterface en maakt invoeren aanzienlijk eenvoudiger en overzichtelijker. Tenslotte hebben wij een database dashboard ontwikkeld dat op een snelle en praktische wijze inzicht geeft in trends en ontwikkelingen in de database.

Ook de kwaliteit van de data zelf heeft een aanzienlijke upgrade ondergaan. Zo is er een forse slag gemaakt in de categorie 3 GWW data. De categorie bevat nu milieuverklaringen met consistent gedocumenteerde data, met zowel gemiddelde als conservatieve én duurzame varianten. Voor data die van belang zijn voor de B&U vindt deze actualisatieslag plaats per productgroep. Zo zijn op het  gebied van bouwwerkinstallaties en isolatie al grote slagen gemaakt. 

Voor een structureel consistente database zijn  vaste uitgangspunten nodig, zeker ook bij het opstellen van categorie 3 milieuverklaringen. Daartoe hebben inmiddels een tweetal protocollen het levenslicht gezien. Met het ‘Protocol Opstellen en Peer Reviewen’ en het ‘Protocol Initiatiefnemer (opdrachtgever voor initiëren categorie 3 kaarten)’ zijn belangrijke stappen gemaakt in het verbeterproces. Het ‘’ Protocol Aanmelden en invoeren’ zal een volgende verbetering zijn.

Al deze kwaliteitsverbeteringen zijn niet alleen gewenst, maar vooral hoogst noodzakelijk. De minister heeft immers het voornemen de milieuprestatie-eis per 1 januari 2025 te verbreden naar overige gebruiksfuncties. Stichting NMD heeft daarbij voorbereidend werk verricht. In deze brief van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bovendien de aanscherping van de milieuprestatie-eis aangekondigd, eveneens per 1 januari 2025. Tevens zal ook nog een update verschijnen van het addendum MPG bij verbouw en transformatie.  Al deze voor het stelsel ingrijpende stappen zullen leiden tot meer gebruik van data en daarmee naar een nog duurzamere bouw. De vraag naar de dienstverlening van de NMD zal ongetwijfeld intensiveren.

Zoals inmiddels bij velen van jullie bekend hebben wij in samenwerking met BZK de vergoedingsregeling Witte Vlekken in de NMD opgezet. Hierdoor wordt de database beter gevuld met milieuverklaringen van productgroepen die nu ondervertegenwoordigd zijn in de database. Op dit moment is deze vergoedingsregeling er voor bouwwerkinstallaties, biobased bouwpeoducten, hergebruikte en/of innovatieve bouwproducten. De regeling loopt goed en er zijn nog wat plekken vrij. Dus wees er snel bij!

Aangezien er wellicht nieuwe witte vlekken zullen ontstaan, en gelet op het feit dat fabrikanten meer tijd nodig hebben voor het uitvoeren van de LCA’s, zal dit programma tot eind 2024 lopen.

Lees hier meer informatie over de vergoedingsregling Witte Vlekken in de NMD

Al met al is er veel dynamiek in de bouwsector als het gaat om verdere verduurzaming. NMD draagt daaraan zijn steentje bij. Een gedreven team van enthousiaste medewerkers heeft er -samen met onze partners - aan bijgedragen om grote stappen te maken zodat we onze relaties nog beter van dienst kunnen zijn. Maar we constateren ook dat we er nog lang niet zijn. Daarom zal ook 2024 in het teken staan van het continue proces van het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening!

Interesse in werken bij de NMD? 

Bekijk onze vacatures