donderdag 5 oktober 2023

De minister van BZK heeft de Tweede Kamer schriftelijk geinformeerd over de te nemen maatregelen om de bouw van woningen en andere gebouwen verder te verduurzamen. Voor nieuwe woningen gaat de milieuprestatie-eis voor gebouwen per 1 januari 2025 van 0,8 naar 0,5. Dit betekent een lagere milieubelasting. Voor nieuwe kantoren wordt de eis 0,85 waar dat nu nog 1,0 is.

Op 1 januari 2025 wordt een herziene versie van de Bepalingsmethode in de bouwregelgeving aangewezen voor de berekening van de milieuprestatie. Deze is in lijn met de herziening die is uitgevoerd voor de onderliggende Europese rekenmethode (de zogeheten EN15804). Vanuit de NMD wordt hier hard aan gewerkt o.a door van 11 naar 19 milieu impactcategorieën te gaan.  

Bekijk de kamerbrief "Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw"

Meer categorie 1 en 2 milieuverklaringen in de database wordt dus steeds belangrijker! Op dit moment loopt de Witte Vlekken vergoedingsregeling nog. Bent u fabrikant van een bouwproduct? Kijk dan of u aanspraak kunt maken op deze vergoeding. 

Lees meer over de vergoedingsregeling Witte Vlekken