Niet-Nederlandse LCA's in de NMD - informatie voor producenten

Bouwproducten van niet-Nederlandse fabrikanten of brancheorganisaties kunnen worden opgenomen in de NMD, mits hiervoor een levenscyclusanalyse (LCA) is opgesteld conform de EN15804 en volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. In veel gevallen vraagt dit van de fabrikant/brancheorganisatie om het doorlopen van extra stappen om te kunnen voldoen aan de Nederlandse situatie.
Deze pagina bevat de informatie om rekening te houden bij het LCA proces en opnameproces van een bouwwerkproduct bij de NMD. 

Nederlandse situatie

Ten grondslag aan de LCA voor bouwproducten ligt in Europa de EN15804 (A1 +A2:2019). Deze norm stelt de richtlijnen vast voor het uitvoeren van de LCA’s.
De milieu-impact van een bouwproduct wordt berekend door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). De resultaten van deze berekeningen worden gedocumenteerd in Environmental Product Declarations (EPD). EPD’s worden internationaal gebundeld via Ecoplatform. Ze zijn vaak vereist bij aanbestedingen. 

Lees meer over LCA’s

Nederland vraagt naast de EN15804-norm nadere invulling volgens de Bepalingsmethode voor de Nederlandse situatie. Daardoor wijkt deze af van andere Europese landen.
De verschillen komen met name voort uit de verschillende doelen voor het gebruik van de LCA-resultaten. De Bepalingsmethode is gericht op:

  • De LCA-berekening voor opname van het milieuprofiel in de NMD en minder op het verkrijgen van een EPD/LCA voor communicatie,
  • De Nederlandse situatie en geeft daarvoor ook forfaitaire waarden en scenario’s voor de berekening

Een LCA gebaseerd op Nederlandse eisen is goed toepasbaar in de rest van Europa. Het omgekeerde is niet het geval. Daarom is het fijn om hier al vroegtijdig rekening mee te houden bij het laten opstellen van een LCA. Zo wordt voorkomen dat dit proces (deels) opnieuw gedaan moet worden.

Stappenplan om in de NMD te komen

Er bestaat een standaard proces om producten op te laten nemen bij de NMD. De route naar de NMD kan echter verschillen afhankelijk van het startpunt. 

Lees hier meer over het proces van het aanmelden van data bij de NMD

Er is nog geen EPD/LCA

Wanneer er nog geen LCA of EPD is opgesteld kan er vroegtijdig rekening gehouden worden met de aanvullende benodigdheden voor Nederland. De LCA/EPD is, naast Nederland, ook goed toe te passen in de rest van Europa. Wanneer u nog geen LCA-adviseur heeft, kunt hiervoor contact opnemen met de VLCA voor het vinden van een Nederlandse deskundige voor advies of voor het laten opstellen van een LCA.

De leden van de VLCA zijn op de hoogte van de (internationale) ontwikkelingen en in goed contact met LCA-uitvoerende instanties in Europa. 

Ga naar de site van de VLCA

LCA/EPD laten aanpassen

Bij het aanpassen van een LCA/EPD kan gebruik worden gemaakt van de verificatie checklist.
Hierin staat specifiek aan welke eisen moet worden voldaan voor opname bij St. MRPI en St. NMD. De producent/fabrikant kan de aanpassingen laten doen door een LCA deskundige binnen het eigen netwerk/land met ondersteuning van een door Stichting NMD erkende toetser. Het alternatief is om de aanpassingen te laten doen door een LCA deskundige die al bekend is met het Nederlands stelsel. In het laatste geval is het nodig dat er aanvullend een partij is die de toetsing uitvoert.
Om het proces zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat alle achtergrondinformatie (inventarisatie, LCA-modellen) behorende bij de originele LCA/EPD beschikbaar komt. 

Gebruik van andere databases dan EcoInvent

Nederlandse LCA’s worden opgesteld op basis van EcoInvent data, terwijl er ook andere databases gangbaar zijn in Europa. Er bestaan verschillen tussen deze databases die niet consistent zijn tussen productgroepen en impact-categorieën. Daardoor is er geen eerlijke vergelijking te maken tussen de verschillende databases en is er geen generieke oplossing voor het opnemen van LCA’s met andere achtergrond databases.
EPD’s/LCA’s die worden opgenomen in de NMD moeten daarom uitgevoerd zijn met EcoInvent. Dit betekent voor LCA’s, opgesteld met een andere database, dat deze helaas opnieuw opgebouwd moeten worden.