Bepalingsmethode

Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.1 -

De geïntegreerde versie van versie 1.0 inclusief de bijbehorende wijzigingsbladen.

Rapporten

Rapport Grondstof voor de circulaire economie (PBL) -
Factsheet sturen op MKI met categorie 3 data -

Inzicht in de emissies van elke stap in de levensfase van een product

Eindrapport evaluatiestelsel NMD en MPG (Berenschot) -

Eindrapportage Circulariteit in de Bouw

Eindrapport Materialisatie referentiebouwwerken -

Uitbreiding toepassing BENG-referentiegebouwen & toevoeging GWW-referenties

-
Rapport Woningbouw in hout -

Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Rapport Onderzoek richtlijn specifieke gebouwlevensduur (W/E) -

Bedoeld voor toepassing bij de milieuprestatieberekening

-
Eindrapport Onderzoek t.b.v. aanscherping MPG-eis (W/E) -

Inzicht in het kwaliteitsniveau nieuwbouw anno 2020

Eindrapport Grondstoffenefficiency (LBP|SIGHT, SGS search) -

Ontwikkelen van prestatiebepaling op basis van bepalingsmethode MPG

Eindrapport Hernieuwbare grondstoffen (NIBE) -
Eindrapport Onderzoek principes en parameters MPG (W/E) -

Op basis van ervaringen in 2012-2016

Whitepaper Circulair bouwen en het bouwbesluit 2012 (NIEMAN) -
Onderzoek uitbreiding grenswaardes MPG (NIEMAN) -
Richtsnoer 'Specifieke gebouwlevensduur" (W/E) -

Rapport aanvulling op de Bepalingsmethode Milieuprestatie

Vervolg rapport MPG verbouw en transformatie (W/E) -

Onderzoek gericht op een optimale toepassing

-
-
Rapport Module D (TNO) -

Rapport nadere duiding Module D van bepalingsmethode

PPP op weg naar 2030 SGS congres -

door Harry Nieman

Onderzoek stroomlijning opname niet-Nederlandse LCA’s in de NMD -

Afkomstig van: Tim Mol, Kevin Oranje en Stijn Mulder (EcoReview B.V.) in samenwerking met Stichting NMD

Handreiking berekening -

Milieu gerelateerde indicatoren circulariteit bouwwerken

Eindrapport Beoordeling milieuprestaties (SGS INTRON) -

Her te gebruiken elementen, In relatie tot bouwbesluit 2012

LCA Rapportage milieuverklaringen Energiedragers NMD -
Rapport Indicatoren van circulariteit (Witteveen + Bos) -

Circulaire indicatoren voor gebouwen en GWW-werken

‘Hernieuwbare grondstof en materiaal voor de bouw’ -

Paragraaf in de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken Opgesteld door: Agrodome B.V. Fred van der Burgh Sissy Verspeek

TNO Rapport: Onderzoek nadere duiding van de baten en lasten in module D van de Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken -
TNO offerte Module D -
Industrieel bouwen en de bouwarbeidsmarkt -
-
-
-
-
-

Archief

Aanleveren processen NMD basisprocessendatabase (begeleidend schrijven) versie 1.0 -
Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0 -
Wijzigingsblad, juli 2019 -
Wijzigingsblad, juli 2020 -
SBK-Toetsingsprotocol -

Download ook het Amendement d.d.1 juli 2019

Amendement bij SBK-Toetsingsprotocol -
Forfaitaire waarden voorverwerkingsscenario's einde leven -
Rekenregels materiaalgebonden milieuprestatie gebouwen -
Samenvatting rekenregels -
Tarievenlijst 2021 -
Wijzigingsblad overgang ecoinvent versie 3.3. -
Wijzigingsblad Aanwijzing constructies en installaties t.b.v. milieuprestatie en gebruiksfunctie -

Aanwijzing welke constructies en installaties er in beschouwing moeten worden genomen bij het bepalen van de milieuprestatie van een gebruiksfunctie.

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 2.0 -

Download ook het 'wijzigingsblad overgang naar EcoInvent versie3.3 d.d. 1 juni 2017' en het 'wijzigingsblad welke constructies en installaties er in beschouwing moeten worden genomen bij het bepalen van de milieuprestatie van een gebruiksfunctie d.d. 1 augustus 2017'.

Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken -

Download ook het aanpassingsblad bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken versie nov. 2011

Wijzigingsblad, december 2019 (ecoinvent 3.5) -
Gebruiksvoorwaarden invoer en gebruik van data -
Algemene voorwaarden -

Algemene rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)

Aanpassingsblad bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken versie nov. 2011 -

Database

Sjabloon aanleveren cat. 1,2 en 3 -

Basisprocessen als milieuprofiel V1.0

Sjabloon aanleveren cat. 3 -

Basisprocessen incl. verwijzingen V1.0

Toetsingsprotocol en erkende LCA-deskundigen

Toetsingsprotocol versie 1.1 -

(Geïntegreerde versie van versie 1.0 inclusief het amendement van februari 2021)

Beoordelingstabellen versie 1.0 -
Toetsingsprotocol versie 1.0 -
Wijzigingsblad Amendement 1 NMD-Toetsingsprotocol -

Milieuprestatieberekening

Gids Milieuprestatieberekeningen herziene uitgave -
Rapport 'Principes en parameters Milieuprestatie Gebouwen (MPG)' -
Handreiking Duurzaam inkopen met MKI of MPG -
Rapport ‘Materialisatie referentiebouwwerken’ -
Infoblad Bouwbesluit 2012 m.b.t. riolering en gemeentelijke watertaken -

LCA-opstellers - Handleidingen en formats - Categorie 3 data

Handleiding documentatie uploaden bij de invoerinterface van de NMD 3.X -
Toepassing van de omrekenfactor versie 1.0 -
Toepassing van de schalingsformules in de NMD3.0 versie 1.0 -
Toepassing bibliotheekfunctie voor productonderdelen in de Cat. 3. invoermodule versie 1.0 -
Handleiding Categorie 3 data-invoer in de nieuwe stijl invoermodule versie 1.0 -
Format LCA rapport cat. 3 data B&U -
Handleiding Productkaarten Reviewen en “ documentatie in de NMD3.0 -

Handleiding Productkaarten Reviewen en “ documentatie in de NMD3.0 Auteur: R.H. Dijkstra, SBK, RBit Datum: 3 juni 2019 Versie: 1.1 beschikbaarstell en” en verzenden Handleiding Productkaarten Reviewen en “beschikbaarstellen” en verzenden documentatie in de NMD3.0 1

Stappenplan Biogeen koolstof in LCA -

Processendatabase

Sjabloon aanleveren cat 1, 2 en 3 basisprocessen als milieuprofiel versie 1.0 -
Sjabloon aanleveren cat. 3 basisprocessen incl. verwijzing versie 1.0 -
Protocol aanleveren processen NMD-processendatabase -

Bepalingsmethode - extra

Lijst met normatieve PCR -
Rekenmethode: Karakteristatiefactoren volgens Bepalingsmethode 1.0 -
Functionele beschrijvingen -

Erkende LCA-deskundigen

Voorwaarden NMD-erkenning LCA-deskundigen -

Toetsingsprotocol - extra

Pre-Toets projectspecifieke LCA voor GWW-werken -
As Built toetsingsprotocol -

Rekenregels

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken. Deel 1 -

Deel 1: Toelichting berekeningswijze bij gevalideerde rekeninstrumenten.

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestaties Bouwwerken. Deel 2 -

Deel 2: Instructies softwarematige implementatie van de milieuprestatiebepaling

LCA-opstellers - handleidingen en formats - Categorie1- en 2 data

Stappenplan productkaarten bouwwerkinstallaties -

Handleiding voor het opstellen van productkaarten voor bouwwerkinstallaties binnen de NMD

Toepassing van de schalingsformules in de NMD3.0 versie 1.0 -
Handleiding Productkaarten Reviewen en beschikbaarstellen in NMD3.X -
Handleiding documentatie uploaden bij de invoerinterface van de NMD 3.X -
Handleiding PPS sheet UPLOADEN bij de invoerinterface van de NMD 3.X -
Handleiding gebruik Invoerinterface voor milieuverklaringen NMD 3.X -
Notitie stappenplan biogene koolstof -
Stappenplan Biogeen koolstof in LCA -
Roadmap Biogenic carbon in LCA - -
-
Stappenplan Biogeen koolstof in LCA -

Circulair bouwen

NMD-MIA lijst -
Leidraad Meten van circulariteit (CB’23). -

Werkafspraken voor een circulaire bouw

Agrodome - Hernieuwbare grondstoffen -

versie juli 2023

Verplichte documentatie categorie 3 data

Protocol Opstellen en Peer reviewen CAT3 productkaarten GWW -
Protocol Opstellen en Peer reviewen CAT3 productkaarten B&U -
Protocol Initiatiefnemer CAT3 milieuverklaringen GWW -
Format voor de LCA rapportage van CAT3 data GWW -
Format voor de LCA rapportage CAT3 data B&U -
Lijst cat.3 kaarten die in behandeling zijn -

PCR

Bijlage D - versimpeld energie allocatie model PCR Asfalt in Excel -

Versie 2021

Protocol opstellen en beheer c-PCR’en -
Bijlage E module D rekensheet voor PCR 2.0 in Excel -
NL-PCR Cement en grondstoffen voor cementproductie V1.0 -
PCR Asfalt versie 2.0 -

Leidraad

Leidraad Toekomstig hergebruik faciliteren (CB '23) -

Inzicht in belemmeringen en aanbevelingen voor een betere verankering in bouwregelgeving

Buitenlandse LCAs

VERIFICATION CHECKLIST ON THE PCR-NL (MRPI) -

Requirements for obtaining MRPI®-EPDs for the Dutch market and inclusion of data in the Dutch National Environmental Database (NMD)

Decisionmodel non-Dutch EPD (ENG) -
Beslisboom niet-Nederlandse LCA (NED) -

Witte Vlekken

Inventarisatie productkaarten -

Witte vlekken en prioriteiten van installaties in de NMD

Lijst Witte Vlekken in Excel -

(Elementen met productkoppelingen)

Voorwaarden vergoedingsregeling her te gebruiken bouwproducten en - materialen -
Voorwaarden vergoedingsregeling Witte Vlekken - Bouwwerkinstallaties -

Voorwaarden voor vergoeding nieuwe LCA's voor opname in NMD

Voorwaarden vergoedingsregeling Witte Vlekken - Biobased bouwproducten (2de ronde) -

Voorwaarden voor vergoeding nieuwe LCA's voor opname in NMD

Voorwaarden vergoedingsregeling WItte Vlekken - Aluminium Bouwproducten -

Voorwaarden voor vergoeding nieuwe LCA's voor opname in NMD

Verklaring de minimussteun -
Voorwaarden vergoedingsregeling Witte Vlekken - innovatieve bouwproducten van startups/starters/Mkb’ers -

Voorwaarden voor vergoeding nieuwe LCA's voor opname in NMD

Voorwaarden vergoedingsregeling Witte Vlekken 2023-2024 -

Dubocalc

Objectenbibliotheek DuboCalc -

Dit is een achtergronddocument bij de Objectenbibliotheek (Gedeelde Elementen Extern) in DuboCalc. Vragen of feedback op dit document kunnen gemeld worden door middel van de feedbackknop in DuboCalc. De supportdesk van DuboCalc zal dan nagaan met welke organisatie deze feedback het beste gedeeld kan worden.

Berekening standaard hoofdelementen (.xls) -

Productlabels

Productlabel NMD - Rond -
Productlabel NMD- vierkant -
Productlabel NMD - Rechthoek -
Alle drie de productlabels in een zip-bestand -

Milieu-energieprestatie

Rapport “Milieu-energieprestatie Gebouwen, opname operationeel energieverbruik in de MPG” -

Aanvraagformulieren processendatabase

Aanvraagformulier abonnement processendatabase voor LCA-opstellers -
Procedure beschikbaarstelling processendatabase voor LCA-opstellers -

Asssessment method

Environmental Performance Assessment Method for Construction Works - March 2022 -

Verification Protocol

NMD Verification Protocol -

Renovatie & Transformatie

Bijlage: Addendum Verbouw en Transformatie -
Bijlage: Toelichting bij addendum verbouw en Transformatie -

testen

test van Fluxility -
nieuw testpng -

Symposium 2023

Persbericht Symposium 2023 -
Beeld Symposium 2023 -

Actualisatie CAT3 productkaarten B&U

LCA Rapportage CAT3 data NMD - Luchtbehandeling - luchtbehandelingskasten -
Rapport CAT 3 data NMD - Ventilatie type C en type D -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair bouwen

Docententoelichting -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair bouwen

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen- Presentaties

1. Basispresentatie Milieuprestatie -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

2. Verdiepingspresentatie Adaptiviteit -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

3. Verdiepingspresentatie Bio-based materialen -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

4. Verdiepingspresentatie Hergebruik en recycling -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

5. Verdiepingspresentatie Losmaakbaarheid -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

6. Verdiepingspresentatie Milieuprestatie en Energieprestatie -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen- Opdrachten en oefeningen

1. Oefening levenscyclusanalyse -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

2. Vragen MPG & Bouwbesluit / Antwoorden -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

3. Opdracht Verlagen MPG (A) / (B) / (C) /Antwoorden -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

4. Opdracht Circulaire Bouweconomie en Innovatie -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen - Referentieprojecten

GPR-materiaal referentieprojecten (ZIP) -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen - Handreikingen

1. Handreiking Adaptiviteit -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

2. Handreiking Bio-based materialen -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

3. Handreiking Hergebruik en recycling -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

4. Handreiking Losmaakbaarheid -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

5. Handreiking Milieuprestatie en Energieprestatie -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen - Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie -

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

Leerbundel GWW

Powerpointpresentatie: A_Milieuprestatie GWW_Algemeen -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

PowerPointpresentatie B: Milieuprestatie GWW Toepassing -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Milieuprestatie GWW.zip -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Docentenpresentatie -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Docententoelichting -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

Leerbundel Milieuprestatie GWW: opdrachten

C_Rekenen_aan_GWW_Opdrachten (Word-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

C_Rekenen_aan_GWW_Opdrachten-data&invoerbladen (Excel-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

C_Rekenen aan_MKI_Uitwerkingen (Word-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

C_Rekenen_aan_MKI_Uitwerkingen (Excel-document) -

Leerbundel Milieuprestatie GWW

English

List of normative PCR -
Decisionmodel non-Dutch EPD (ENG) -
-
Guide to environmental performance calculations -

Oudere versie van de Bepalingsmethode

Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.0 -

Bijlagen bij de Bepalingsmethode

Bijlage: Forfaitaire waarden verwerkingsscenario's einde leven -
Wijzigingsblad Amendement 1 -

bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken vs. 1.0

Wijzigingsblad Amendement 2 -

bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0

Wijzigingsblad Amendement 3 -

bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0

Handreiking berekening milieu gerelateerde indicatoren circulariteit -

Voor gebruik bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (Gebouwen en GWW-werken) van St. NMD’

Rapport Richtlijn specifieke gebouwlevensduur -