Tussenstand Witte Vlekken in de NMD

In mei 2022 ging de eerste campagne van de vergoedingsregeling Witte Vlekken van start. Met deze vergoedingsregeling wil Stichting NMD het aantal categorie 1- en 2-verklaringen vergroten. Als we naar het geheel van de milieuverklaringen kijken zijn er een aantal groepen waarvan we minder categorie 1- en 2-verklaringen in de database staan. Om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die recht doet aan het bouwwerk is het van belang dat er van deze groepen ook genoeg milieuverklaringen aanwezig zijn.

maandag 2 januari 2023

Wanneer de MPG-eis versneld aangescherpt wordt, zullen ontwerpers en aannemers meer productgebonden data moeten gebruiken om te kunnen voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgevers. Het project loopt tot eind 2023 en het gaat om de volgende groepen:

  • Bouwwerkinstallaties
  • Biobased bouwmaterialen
  • Her te gebruiken bouwmaterialen
  • Aluminium bouwproducten
  • Innovatieve producten van Startups/ starters en Mkb’ers

De vergoedingsregeling bestaat uit 2.500 euro voor het laten maken van een LCA. Hiermee wordt het voor producenten aantrekkelijker om een LCA te laten maken en daarna een categorie 1-milieuverkaring te laten maken in de NMD.

Wilt u zich aanmelden voor deze vergoedingsregeling of heeft u zich aangemeld en wilt u meer informatie over de procedure?

Ga dan de overzichtspagina Witte Vlekken

Bouwwerkinstallaties


De aftrap voor Bouwwerkinstallaties was een bijeenkomst tijdens de VSK beurs op 18 mei. Tijdens de bijeenkomst hebben we samen met externe sprekers en leden van de stuurgroep verteld hoe het stelsel van de NMD en de MPG werkt. Voor bouwwerkinstallaties kan het lastiger zijn om opgenomen te worden in de NMD. Dit punt is uitgebreid besproken en hierop volgend heeft de NMD het Stappenplan productkaarten bouwwerkinstallaties gepubliceerd. Voor de tweede ronde hebben we via diverse video’s en artikelen dit stappenplan aandacht gegeven. Net als voor de eerste ronde hebben we de campagne ondersteund met online artikelen die we via onze eigen kanalen hebben verspreidt maar ook via de stuurgroepleden. Stichting NMD blijft in gesprek met de Installatiebranche om te kijken hoe ervoor zorgen kan worden dat productkaarten van deze groep goed in de database kunnen worden opgenomen.

Biobased


De start van de campagne voor Biobased was op 22 juni. Op die dag hebben we een webinar georganiseerd waarin we aan een grote groep hebben uitgelegd hoe het stelsel werkt en zijn we samen met externe sprekers meer ingegaan op biobased materialen. Naast deze webinar hebben we via onze nieuwsbrief en LinkedIn inspirerende en informatieve artikelen verspreidt.
Het resultaat voor de eerste ronde voor biobased is 24 aanmeldingen (de tweede ronde hiervoor loopt nog door tot 31 december 2022 dus als u uw biobased product nog niet heeft aangemeld dan kan dit nog!

Pict-hergebruik materialenHer te gebruiken bouwmaterialen
Voor her te gebruiken bouwmnaterialen hebben we een online campagne opgezet. Via onze nieuwsbrief en LinkedIn hebben we informatieve en inspirerende artikelen verspreidt.  Het resultaat voor de eerste ronde voor her te gebruiken bouwproducten is 3 aanmeldingen.

Aluminium bouwproducten


Het resultaat voor de eerste ronde voor Aluminium bouwproducten is 15 aanmeldingen. Ook voor deze branche loopt de aanmeldperiode door tot 31 december. Bent u producent van een aluminium bouwproduct? Meld uw product dan hier aan! Net als de andere campagnes hebben we voor deze groep zowel informatieve als inspirerende content gemaakt die we verspreidt hebben via onze nieuwsbrief en LinkedIn.

Innovatieve bouwproducten


In de eerste ronde voor Innovatieve bouwproducten hebben we 2 aanmeldingen. Voor deze diverse groep hebben we verschillende online artikelen gemaakt en via onze nieuwsbrief en LinkedIn verspreidt. De aanmeldperiode voor deze branche loopt nog tot einde van 2022. Er is nog ruimte dus als u een product heeft dat in deze groep valt… meld u voor 31 december hier aan!

De derde ronde van deze vergoedingsregeling is gestart. De volgende groepen kunnen zich aanmelden:

  • Innovatieve producten van start-ups/starters en mkb’ers
  • Biobased bouwmaterialen
  • Bouwwerk installaties

Ga naar de aanmeldpagina