Stroomlijning opname MRPI-EPD’s in de Nationale Milieudatabase

Om het makkelijker te maken voor (buitenlandse) producenten om een MRPI-EPD op te stellen voor de Nederlandse markt die ook opgenomen kan worden in de Nationale Milieudatabase (NMD) is er één integrale toetsingstabel ontwikkeld: The Verification Checklist on the c-PCR NL.

dinsdag 18 mei 2021

In deze toetsingstabel staan de eisen beschreven waaraan de EPD/LCA-rapporten moeten voldoen om voor beide in aanmerking te kunnen komen. Door dit nieuwe document hoeft het EPD/LCA-rapport maar één keer getoetst te worden en wordt dubbel werk en onduidelijkheid voorkomen.

Om een indruk te krijgen hoe het nieuwe proces in elkaar steekt, staan hieronder de processtappen beschreven (de stappen hoeven niet chronologisch te doorlopen worden; dit kan ook synchroon): van het moment van aanmelding van data bij Stichting MRPI (MRPI) tot opname van de data in de NMD.

Processtappen:

 1. Producent meldt zich aan bij MRPI
  Een producent meldt zich aan bij MRPI met de wens om een EPD te laten opstellen voor de Nederlandse markt die ook kan toegevoegd worden aan de NMD.
 2. MRPI informeert de producent over de integrale toetsingstabel
  MRPI voorziet de producent van alle benodigde informatie om een MRPI-EPD te kunnen laten opstellen, welke ook in de NMD kan worden opgenomen.
 3. LCA wordt uitgevoerd + EPD wordt opgesteld
  Als de producent nog niet in het bezit is van een LCA conform de Bepalingsmethode dan kan zij deze laten uitvoeren door een LCA-deskundige naar keuze.
 4. De producent meldt de data aan bij Stichting NMD
  De data-eigenaar (de producent) meldt de data aan bij Stichting NMD door het aanmeldformulier in te vullen, te vinden op de website www.milieudatabase.nl. Aan het aanmelden van data in de NMD zijn kosten verbonden. Wanneer data worden aangemeld, wordt akkoord gegaan met de NMD-gebruiksvoorwaarden en de Algemene voorwaarden. Ook is het belangrijk dat er wordt aangegeven welke LCA-opsteller de data-invoer gaat verzorgen, zodat de inloggegevens voor de invoermodule kunnen worden verstrekt. De data-invoer kan ook door een medewerker van MRPI worden verzorgd.
 5. De LCA/EPD wordt getoetst door een door MRPI en NMD erkende deskundige
  De toetsing van de ingevoerde milieudata moet uitgevoerd worden door een door MRPI en Stichting NMD erkende LCA-deskundige. Deze toetser is verantwoordelijk voor het invullen en uploaden van het integrale toetsingsrapport (Verification Checklist on the c-PCR NL) conform het NMD-Toetsingsprotocol en het MRPI-Toetsingsprotocol. Als de data niet voldoen aan de eisen, moet de LCA-opsteller ervoor zorgen dat de LCA-rapportage alsnog in orde is, en deze vervolgens opnieuw indienen voor toetsing, totdat de LCA-rapportage en data voldoen.
 6. EPD wordt na goedkeuring gepubliceerd op de website van MRPI
  Na goedkeuring van de EPD door de toetser wordt de EPD gepubliceerd op de website van MRPI en op het ECO Portal.
 7. Resultaten worden in de invoermodule van de NMD ingevoerd
  De milieudata kunnen worden ingevoerd door de opsteller of door MRPI in de invoermodule van de NMD. Alle de bij Stichting NMD bekende LCA-opstellers hebben toegang tot deze online-invoerapplicatie, waarmee data aan de NMD worden toegevoegd. Bij aanmelding van de data door de producent (stap 4) kan een LCA-opsteller inloggegevens krijgen, mocht zij deze nog niet bezitten. Het MRPI-registratienummer wordt toegevoegd aan de milieuverklaring voorheen genoemd productkaart voor de administratie.
 8. Goedkeuring van de milieuverklaring voorheen genoemd productkaart door de toetser
  De erkende LCA-deskundige checkt de correctheid van de invoer en keurt de verklaring goed.
 9. Milieuverklaring voorheen genoemd productkaart wordt na goedkeuring toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase
  Als na de toetsing blijkt dat de data correct zijn ingevoerd in de invoermodule, worden de data gepubliceerd in de NMD.
Stroomlijning opname MRPI-EPD’s in de Nationale Milieudatabase
VERIFICATION CHECKLIST ON THE PCR-NL (MRPI) -

Requirements for obtaining MRPI®-EPDs for the Dutch market and inclusion of data in the Dutch National Environmental Database (NMD)