Onderzoek pragmatische zienswijze levensduur van gebouwen

woensdag 6 mei 2020

SBK laat momenteel onderzoek uitvoeren naar een pragmatische zienswijze om de levensduur van gebouwen te kunnen schatten naast de zogenaamde defaultwaarden. De gebouwlevensduur is een belangrijke parameter bij de milieuprestatieberekening (MPG). Belangrijk is dat de te schatten gebouwlevensduur op een uniforme wijze wordt vastgesteld en dat er draagvlak is voor de wijze waarop dit gebeurt. De zienswijze zal worden gepubliceerd op de website van de Nationale Milieudatabase.

 

Hoewel er in de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ geen vaste waarde voor de levensduur van een gebouw is gegeven, wordt in de praktijk voor woningen en woongebouwen de defaultwaarde van 75 jaar aangehouden, en voor kantoorgebouwen 50 jaar. Men mag ook een andere waarde aanhouden, mits dat onderbouwd en gemotiveerd is. Om hierin uniformiteit te verkrijgen, is het gewenst dat men bij de onderbouwing en motivering een gelijke zienswijze aanhoudt. Gebeurt dit niet, dan liggen wildgroei en greenwashing op de loer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door W/E adviseurs duurzaam bouwen. Mocht u op voorhand ideeën voor zo’n pragmatische zienswijze hebben, dan kunt u die inbrengen via het vragenformulier

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden