maandag 2 september 2019

Onderzoek Berenschot naar robuustheid stelsel NMD

In opdracht van Stichting Bouwkwaliteit heeft Berenschot de robuustheid onderzocht van het stelsel Milieuprestatie van gebouwen en GWW werken (MPG). Met het stelsel wordt bedoeld de bepalingsmethode MPG, de Nationale Milieudatabase en de activiteiten die nodig zijn om beide functionerend en actueel te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van SBK. De bouwregelgeving (milieuprestatie-eis) en de naleving en toezicht behoren niet tot de scope van het onderzoek.

De hoofdvraag van het onderzoek is:
Is het huidige stelsel NMD-MPG – met aanpassingen volgend uit de herstructurering – voldoende robuust en effectief om de rol in de versnelling van de transitie naar een circulaire bouweconomie te kunnen vervullen?”

De belangrijkste constatering is dat het stelsel stationair draait, maar nog niet op snelheid is. De belangrijkste stakeholders kunnen goed met het stelsel overweg.

Verwacht wordt dat de komende jaren de druk op het stelsel zal toenemen, o.a. door de grotere aandacht voor circulair bouwen, door de bouwopgave en door de ontwikkeling van wet- en regelgeving (zoals de Wet kwaliteitsborging).
Om het stelsel in die situatie goed te blijven laten functioneren, zullen volgens Berenschot meer productkaarten in de NMD nodig zijn. Daarnaast stelt Berenschot dat het gebruiksgemak van de NMD zal moeten verbeteren. Berenschot concludeert ook dat de wisselwerking tussen de MPG-eisen en de EPC (straks de BENG)-eisen door sommige belanghebbende partijen als een risico wordt gezien.

Berenschot geeft aan dat het stelsel (nog) meer zou kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire bouweconomie als aan twee voorwaarden buiten het stelsel wordt voldaan:

Dwingendheid van de milieuprestatie-eis.

Handhaving van de eis.

Het rapport is via deze link in te zien en te downloaden.