Witte Vlekken informatiesessie

Heeft u van het Witte Vlekken project gehoord en heeft u zich nog niet aangemeld? Met het Witte Vlekken project wil Stichting NMD het aantal categorie-1 en -2 milieuverklaringen vergroten. Producenten van bouwproducten en -materialen kunnen (wanneer zij aan de voorwaarden voldoen) een vergoeding aanvragen (van € 2.500,-) voor het laten maken van een LCA.

We kunnen het ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de aanmelding of de vergoeding. Daarom hadden we 19 september een online vragensessie georganiseerd.  Binnenkort zullen we opnieuw zo'n webinar organiseren. John Drissen, projectleider van het Witte Vlekken project, zal deze sessie leiden. De sessie zal bestaan uit o.a.:

  • Informatie over project
  • Uitleg over de vergoedingsregeling
  • Het aanmeldingsproces
  • Een vragenronde

In de vragenronde kunt u vragen stellen over de aanmelding of de vergoeding. Heeft u meer inhoudelijke vragen gericht op uw product, dan kunt u ook contact opnemen, zodat we de vraag 1-op-1 kunnen behandelen. Mail uw vraag naar communicatie@milieudatabase.nl.

De sessie zal online plaatsvinden via WebinarGeek. Volg onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de eerstvolgende sessie.

 Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Projectleider

John Drissen