Nieuw: Erkenningen voor LCA-opstellers en verandering in terminologie LCA-toetsers

donderdag 27 juni 2024

Per 1 juli 2024 voert Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) belangrijke wijzigingen door. Erkende LCA-deskundigen noemen wij vanaf die datum erkende LCA-toetsers en er komt een erkenningsprocedure voor LCA-opstellers. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de kwaliteit en onafhankelijkheid van LCA-rapporten te waarborgen en duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende rollen binnen het veld.

Nieuwe terminologie

Vanaf 1 juli 2024 zal de term "erkende LCA-deskundige" vervangen worden door "erkende LCA-toetser". 

Erkenning voor LCA-opstellers

Tevens introduceert Stichting NMD vanaf 1 juli een nieuwe erkenning voor LCA-opstellers. Deze professionals kunnen zich laten erkennen als "erkende LCA-opstellers" door te voldoen aan specifieke eisen die hun kennis en ervaring in het veld aantonen. Deze stap is een belangrijke ontwikkeling, aangezien de erkenning van LCA-opstellers de markt de mogelijkheid biedt om zich te onderscheiden bij het opstellen van LCA's, door middel van ruime kennis en voldoende werkervaring over en binnen het vakgebied. Tevens is het een opstapje om in de toekomst gemakkelijker gekwalificeerd te worden als Erkend LCA toetser. 

Conclusie

Met deze wijzigingen zet Stichting Nationale Milieudatabase een belangrijke stap in het verder verbeteren van de milieudata in de database. Door duidelijke eisen te stellen en onderscheid te maken tussen erkende en niet-erkende opstellers en erkende toetsers, wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van LCA-rapporten verder verbeterd.

Lees meer over erkende LCA-opstellers en -toetsers