dinsdag 1 september 2020

Minister Ollongren wil meer circulariteit in de Bepalingsmethode Milieuprestatie inbrengen. Wat betekent dat voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie en de Nationale Milieudatabase? Harry Nieman (rechts op de foto), directeur van de Stichting Nationale Milieudatabase en Piet van Luijk (links op de foto), accountmanager van deze stichting, beschrijven de rol en de betekenis van de NMD en de Bepalingsmethode in een circulaire bouweconomie.

Hoe circulair zijn de MPG en de MKI als je kijkt naar circulaire items als hergebruik & recycling, adaptiviteit, losmaakbaarheid, industrieel bouwen en bio-based bouwen?

Harry Nieman: “Er is een nauw verband tussen milieuprestatie en circulair bouwen, terwijl het niet hetzelfde is. De MPG en de MKI richten zich op de milieukwaliteit van een bouwwerk, terwijl Circulair Bouwen richt zich op het beschermen van het milieu èn het beschermen van materiaalvoorraden èn het beschermen van de bestaande, technisch-economische waarde. Dat is ruimer dan de focus van de MPG en de MKI, maar uiteindelijk wordt hergebruik en hernieuwbaarheid ook gewaardeerd in de MPG en de MKI dankzij de LCA-methodiek en dankzij de structuur van de Milieudatabase.”

Piet van Luijk: “Circulair bouwen maakt gebruik van strategieën als industrieel bouwen, demontabel bouwen, losmaakbaarheid, bio-based bouwen en hoogwaardig hergebruik. Het doel van de strategieën is om de milieu-impact van een bouwwerk te reduceren. De strategieën moeten ertoe leiden dat het effect op het milieukwaliteit van het gebouw of GWW-werk kwantitatief waarneembaar is. Deze benadering zie je terug in de ‘Leidraad Meten van circulariteitWerkafspraken voor een circulaire bouw’ van Platform CB’23. De op de Bepalingsmethode aangesloten Nationale Milieudatabase (NMD) is voor het verkrijgen van inzicht voor hoeveelheden input- en outputstromen welhaast net zo belangrijk. Maar het doel van de circulaire strategieën is om de milieu-impact van een bouwwerk te verlagen en dat is niet anders dan die van de Bepalingsmethode Milieuprestatie en van de NMD.”

“Er is een nauw verband tussen milieuprestatie en circulair bouwen, terwijl het niet hetzelfde is”

Hoe wordt op dit moment onderzocht om de Bepalingsmethode en de NMD meer circulair te maken?

Piet van Luijk: “Afgelopen jaar is de structuur van de NMD hernieuwd waardoor de LCA-milieudata van bouwproducten en bouwinstallaties nu opgedeeld zijn in afzonderlijke levensfasen: fase A [productie en bouw], fase B [gebruik en onderhoud], fase C [sloop en verwerking] en fase D [recycling en hergebruik]. Daarnaast is er de mogelijkheid gecreëerd om op basis van een LCA-rapport ook hoeveelheden input- en outputstromen op te nemen. Hiermee kan meer grip worden verkregen op hoeveelheden primair en secundair aan de inputzijde en hoeveelheden voor recycling en hergebruik aan de output zijde, om daarmee via de inputzijde de cirkel rond te kunnen maken.”

Harry Nieman: “Momenteel stelt de Stichting Nationale Milieudatabase een handreiking op hoe de milieu-impact  van het gebruik van primair en secundair materiaal aan de inputzijde en het hergebruik en recycling in de outputzijde is te kwantificeren. Daarmee wordt een schaalverdeling tussen hoog- en laagwaardigheid mogelijk gemaakt. Daarbij duidt hoogwaardigheid op een lage milieu-impact en laagwaardigheid op een grote milieu-impact. De handreiking bevat een zelfstandige methodiek als aanvulling op de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.”

Wordt de MPG een CPG? En zo ja, wanneer?

Piet van Luijk: “De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken zal zeker niet worden omgebouwd tot een Bepalingsmethode Circulariteitsprestatie Bouwwerken. De ‘Leidraad Meten van circulariteitWerkafspraken voor een circulaire bouw’ biedt daarvoor wel het kader.

Harry Nieman: “Zoals gezegd, wordt daarbij onderscheid gemaakt in kernindicatoren met betrekking tot  het beschermen van bestaande materiaalvoorraden, het beschermen van het milieu en het beschermen van bestaande waarde. Voor het kwantificeren van de kernindicatoren met betrekking tot het beschermen van milieu verwijst de Leidraad naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Voor dataverzameling ten aanzien van de kernindicatoren met betrekking tot het beschermen van bestaande materiaalvoorraden kan de nieuwe structuur van NMD een centrale plaats innemen.”

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden