vrijdag 29 mei 2020

Het ministerie van BZK heeft aan Stichting Bouwkwaliteit gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het inzetten van bouwregelgeving bij de ontwikkeling van de circulaire bouweconomie.

 

Het kabinet is van mening dat een eenduidige methodiek voor het meten van de mate van circulariteit van bouwwerken, inclusief infrastructuur, nodig is om de ontwikkeling van de circulaire markt te stimuleren.

In het Uitvoeringsprogramma ‘Circulaire Economie 2019-2023’ is als actie genoemd de waardering van circulariteit in de huidige milieuprestatie-eis voor gebouwen en infrastructuur nader te beschouwen. In samenhang daarmee, heeft het ministerie van BZK aan de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) verzocht een plan van aanpak te schrijven voor het inzetten van bouwregelgeving voor circulair bouwen. Dit plan van aanpak mondt uit in een aantal adviezen aan BZK, gebaseerd op onder meer twee projecten, uitgevoerd in opdracht van SBK.

    1. Het project “indicator(en) om circulariteit van een gebouw of bouwwerk prestatiegericht tot uitdrukking te kunnen brengen in projecten”. De rapportage kunt u hier vinden; https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/06/112539-19-009.235-rapd-Circulaire-Indicatoren.pdf
    2. Het project “het aannemelijk maken van milieuprestaties van her te gebruiken elementen en producten t.b.v. het kunnen voldoen aan de nieuwbouw voorschriften Bouwbesluit – Milieu”. De rapportage kunt u hier vinden; https://milieudatabase.nl/wp-content/uploads/2019/10/Eindrapport-aannemelijk-maken-SGS.-20062019-signed.pdf

In de notities zijn verwijzingen opgenomen naar de betreffende eindrapporten, zoals gepubliceerd op de website van de Nationale Milieudatabase. De notities hebben tot doel om tot operationalisering van de resultaten te komen, binnen de scope van de bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW werken.

De consultatieperiode is inmiddels afgesloten. De genoemde rapportages blijven digitaal beschikbaar.

https://milieudatabase.nl/consultatie-amendement-003/

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden