donderdag 26 maart 2020

Vorig jaar heeft de EN 15804 (de Europese bepalingsmethode voor de milieuprestatie van bouwproducten en processen) een belangrijke wijziging ondergaan. In de herziene norm is het aantal milieueffectfactoren groter dan in de vigerende norm. Aangezien de EN 15804 de onderlegger vormt voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, dient ook de Bepalingsmethode te worden gewijzigd. Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van de herziene EN 15804 in de Bepalingsmethode. Dat heeft weer gevolgen voor de milieuproductverklaringen die in de Nationale Milieudatabase (NMD) worden ingevoerd. 

 

 

De elf milieufactoren die op dit moment worden gehanteerd, worden uitgebreid naar vijftien. Bij het beheer en onderhoud van de NMD dient hiermee rekening te worden gehouden. In de komende periode zal de NMD productverklaringen van bouwproducten en gebouwinstallaties bevatten met elf of vijftien milieufactoren of beiden. Na de implementatie van EN 15804 is het de bedoeling dat LCA-rapporten, die bij de NMD worden ingediend, milieudata bevatten voor zowel de elf als de vijftien milieufactoren. Door de weg van geleidelijkheid te bewandelen, kan worden voorkomen dat de bestaande productkaarten onmiddellijk moeten vervangen. Uiteindelijk verdwijnen de productverklaringen met elf milieufactoren vanzelf uit de NMD. Productkaarten hebben namelijk een levensduur van 5 jaar. Daarna moeten ze worden herbeoordeeld of herzien. Hiermee worden de productverklaringen met elf milieufactoren uitgefaseerd. Daarnaast herzien fabrikanten hun productkaarten ook tussentijds, wanneer zij erin slagen de milieueffecten van hun producten te verbeteren. Door de invoer van milieudata met twee sets van milieufactoren zal over enkele jaren slechts een beperkt aantal productkaarten moeten worden herzien.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden