X

Deel dit artikel!

Als er vragen zijn…

Als er vragen zijn over de SBK-bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase, het SBK-Toetsingsprotocol,  de erkenningsregeling LCA-deskundige en de validatierichtlijn voor rekeninstrumenten van de milieuprestatie kunt u terecht bij Brigitte Wenning, coördinerend medewerker van Stichting Bouwkwaliteit.

 

Brigitte Wenning werkt sinds 1999 bij Stichting Bouwkwaliteit. Ze kwam binnen als administratief medewerker, maar werkt nu als coördinator Nationale Milieudatabase en is belast met het dagelijks reilen en zeilen van de database. Voorheen behoorden de dossiers Besluit bodemkwaliteit en vrijwillige CE-markering tot haar takenpakket.


Wat houdt het reilen en zeilen van de NMD eigenlijk in? Wat is je dagelijks werk?

Het dagelijkse werk rondom de NMD is behoorlijk gevarieerd. Naast het behandelen van de binnenkomende vragen begeleid ik dataeigenaren en LCA-uitvoerders bij hun aanmeldingen van data voor opname in de NMD. Ik behandel de dossiers en zorg ervoor dat de data bij de moderator terecht komen. Ook de data voor de processendatabase worden door mij verzameld en aan de betrokken technicus gestuurd. Voor LCA-uitvoerders organiseer ik trainingsbijeenkomsten waarbij zij leren om met de NMD te werken. Verder ben ik secretaris van de Technisch Inhoudelijke Commissie. In die hoedanigheid behandel ik de aanvragen voor erkenning als SBK LCA-deskundige en regel ik de abonnementen op de processendatabase. Dan houd ik mij nog bezig met de website en de nieuwsbrieven.


Als er vragen binnenkomen, behandel je die zelf?

Vragen over het proces, MPG berekeningen en toekomstige ontwikkelingen van de NMD worden in de regel door mijzelf beantwoord. Wat meer algemeen-technische vragen kan ik intussen ook moeiteloos beantwoorden. Als het gaat om LCA technische aspecten van producten in de NMD, dan speel ik de vraag door aan deskundigen op dat gebied. Soms zijn de vragen eigenlijk niet voor SBK bedoeld, maar voor een uitgever van een rekeninstrument of een specifieke dataeigenaar. Ik informeer dan bij de betrokken partij om vervolgens wel zelf het antwoord aan de vraagsteller te sturen.


Wat is de moeilijkste vraag die je tot nu toe hebt gehad?

De lastigste vragen komen van mensen die het niet eens zijn met de data in de NMD. Toen ik net met deze klus begon, kreeg ik een telefonische klacht over de data van RVS-brievenbussen. Deze data hadden een bijzonder ongunstige impact op de MPG-berekening. De klager was zelfs zeer verontwaardigd.  Ik had toen nog geen passend antwoord voor hem en het zweet brak me uit! Het is toch net alsof iemand je kind schopt, haha. Intussen kan ik wel met die vraag omgaan en trek ik me de klachten over de data niet meer persoonlijk aan.


Wat is de makkelijkste vraag die je tot nu toe hebt gehad?

Wat voor mij een makkelijk te beantwoorden vraag is, kan voor de steller van de vraag ingewikkelde materie zijn. Ik heb gemerkt dat juist de antwoorden op de zogenaamde simpele vragen leiden tot vervolgvragen. Doorgaans zijn dit vragen over de processen rondom de NMD. Ja, daar ben ik voor!


Worden de vragen bewaard en voor hergebruik geschikt gemaakt?

Jazeker, en vragen die regelmatig terugkomen worden opgenomen in de zogenaamde FAQ’s. Op de nieuwe website van SBK hebben we een speciale FAQ-pagina laten inrichten. Dat neemt niet weg dat ik uiteraard altijd een nadere toelichting wil geven, mochten er nog onduidelijkheden zijn.

 

Brigitte Wenning is bereikbaar via emailadres BW@milieudatabase.nl en via telefoonnummer 070 – 307 29 29.