Informatie voor LCA-uitvoerders

Milieudata ter opname in de NMD

Aangeleverde milieudata (categorie 1 en 2) moet voor aanlevering conform de Bepalingsmethode zijn opgesteld en conform het Toetsingsprotocol zijn vastgesteld. De Bepalingsmethode omschrijft de methodische eisen voor het LCA-profiel ter kennisname voor de LCA-uitvoerder. Het NMD-Toetsingsprotocol beschrijft de procedure om data te toetsen als richtlijn voor de erkende deskundigen.

Aanvullende eisen

In de Bepalingsmethode is uit praktische overwegingen een aantal regels opgenomen die tussentijds kunnen wijzigen zonder dat de Bepalingsmethode hoeft te worden aangepast. Zo wordt in aanvulling op EN 15804 in de Bepalingsmethode voor een groot aantal forfaitaire processen Ecoinvent 3.5 als databron voorgeschreven. Hiervoor is een aangepaste set karakterisatiefactoren beschikbaar, waarmee op basis van de inventarisatie potentiële milieueffecten en indicatoren kunnen worden berekend. Daarnaast worden er aanvullende spelregels per productcategorie ontwikkeld, vaak door verenigingen van fabrikanten en leveranciers. Deze aanvullende spelregels worden Product Category Rules (PCR) genoemd, en onder speciale voorwaarden zijn deze verplicht om gevolgd te worden. Tot slot zijn er voor specifieke productgroepen verwerkingsscenarioʼs einde leven van bouwwerken en de producten ontwikkeld, die kunnen worden gevolgd indien er geen fabrikant specifieke data voorhanden is.

Data-invoer in de NMD

De Nationale Milieudatabase (NMD) is opgebouwd volgens de NL-Sfb- en RAW-systematiek, voor respectievelijk de B&U- en GWW-sector. Het is belangrijk om kennis van te nemen van deze database-opbouw, zodat het desbetreffende product op het juiste decompositieniveau wordt ingevoerd.

De geverifieerde data worden aan de NMD toegevoegd door de LCA-uitvoerder van de producent of het LCA-bureau dat is ingehuurd door de producent. Alle bij de Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) bekende LCA-uitvoerders hebben toegang tot de online invoerapplicatie, waarmee data aan de NMD worden toegevoegd. Ook wijzigingen van bestaande data worden via dit systeem doorgevoerd.

De invoerapplicatie is met inloggegevens toegankelijk. Indien de LCA-uitvoerder niet beschikt over inloggegevens, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verstrekken, nadat er een melding is gemaakt van de geplande invoer door de data-eigenaar. Stichting NMD heeft een handleidingen voor de invoer en een invoersheet opgesteld, beschikbaar via de website en de invoerapplicatie.

Verplichte documentatie categorie 1 en 2 data

Voor opname in de NMD dienen de volgende documenten te worden geüpload via de online invoerapplicatie:

  • EPD/LCA-rapport conform de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol
  • Een toetsingsrapport van een erkende LCA-deskundige gereviewde EPD/LCA-rapport
  • Een invoersheet met de relevante productinformatie en milieudata

Verplichte documentatie categorie 3 data

Lees hier alles over verplichte documentatie categorie 3 data

Toetsing en publicatie

De toetsing van de aan te leveren milieudata voor opname in de NMD moet uitgevoerd worden door een door Stichting NMD erkende LCA-deskundige. Deze is verantwoordelijk voor het invullen van de in het NMD-Toetsingsprotocol opgenomen beoordelingstabellen. Na invoer van de data selecteert de LCA-uitvoerder in de invoerapplicatie de gewenste erkende LCA-deskundige. Aansluitend geeft de erkende LCA-deskundige, na controle van het rapport en de invoer van de data, groen licht voor publicatie van de data in de NMD. De data in de NMD worden iedere 24 uur geüpdatet.

Een uitzondering op deze regel vormen de data afkomstig uit de databank van Stichting MRPI. Met hen zijn afspraken gemaakt over initiële toetsing onder toezicht van Stichting MRPI, waardoor de toetsing voor opname in de NMD wordt uitgevoerd door medewerkers van Stichting NMD.