Berekening energieparameters

Voor de EN15804, en daarmee ook de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, is bepaald dat parameters die gebruik van grondstoffen beschrijven worden berekend. Voor vier van deze parameters is geen rekenmethode beschikbaar en is niet precies vastgelegd hoe deze berekent dienen te worden. In het kader van consistentie kiezen we er daarom voor om een eenduidige rekenwijze, zolang er geen rekenmethode is vanuit de uitgeleverde databases/LCA-software/rekenmethodes. We realiseren ons dat deze rekenwijze dicht in de buurt van de juiste berekening komt, maar het niet is.

De parameters waar het om gaat zijn PERE, PERM, PENRE en PENRM. De eerste twee zijn opgeteld PERT en de laatste twee zijn opgeteld PENRT:

PERE+PERM=PERT
PENRE+PENRM=PENRT

Waarbij

PERE=renewable primary energy ex. raw materials
PERM=renewable primary energy used as raw materials
PERT=renewable primary energy total
 
PENRE=nonrenewable primary energy ex. raw materials
PENRM=non-renewable primary energy used as raw materials
PENRT=non-renewable primary energy total

In onderstaande tabel zijn de berekeningswijzen per energieparameter toegelicht.

Parameter

Eenheid Afkorting Rekenwijze
Gebruik van hernieuwbare primaire energie exclusief hernieuwbare primaire
energie gebruikt als materialen
MJ, netto calorische waarde PERE Kan worden bepaald door PERM af te trekken van PERT
Gebruik van hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen MJ, netto calorische waarde PERM Kan worden bepaald met behulp van de LHV (lower heating value) van het materiaal. Een aantal generieke LHV’s van materialen zijn in de Bepalingsmethode te vinden. Ook in de database van Ecoinvent zijn LHV’s terug te vinden.
Totaal gebruik van hernieuwbare primaire energie (hernieuwbare primaire energie
en hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen)
MJ, netto calorische waarde PERT Wordt uitgerekend met de karakterisatiefactoren zoals door Stichting NMD meegeleverd. Deze is hieronder te downloaden.
Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie exclusief niet hernieuwbare energie gebruikt als materialen MJ, netto calorische waarde PENRE Kan worden bepaald door PENRM af te trekken van PENRT
Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen MJ, netto calorische waarde PENRM Kan worden bepaald met behulp van de LHV (lower heating value) van het materiaal. Een aantal generieke LHV’s van materialen zijn in de Bepalingsmethode te vinden. Ook in de database van Ecoinvent zijn LHV’s terug te vinden.
Totaal gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie (niet-hernieuwbare
primaire energie en niet-hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen)
MJ, netto calorische waarde PENRT Wordt uitgerekend met de karakterisatiefactoren zoals door Stichting NMD meegeleverd. Deze is hieronder te downloaden.
       

 

Rekenmethode: Karakteristatiefactoren volgens Bepalingsmethode 1.0 -

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden