Verwerkingsscenario's Einde Leven

Binnen het denken over de milieueffecten van circulariteit is het zinvol om de diverse verwerkingsscenarioʼs einde leven van bouwwerken en de producten die daarin zijn verwerkt, zoals beschreven in de Bepalingsmethode, in beschouwing te nemen. Niet alleen betrekking hebbend op materiaalstromen, maar zeker ook op de milieu-impact.

Definitie ‘verwerkingsscenario einde leven’

Een verwerkingsscenario einde leven is een percentuele verdeling naar verwerkingsopties van een product(onderdeel). Verwerkingsopties zijn stort, verbranding, recycling (al dan niet na opwerking) en hergebruik. Afhankelijk van het specifieke scenario en de efficiëntie van het recyclingproces komen er meer of minder materialen vrij voor recycling wat kan bijdragen aan de vermindering van de milieu-impact van de bouw.

Forfaitaire waarden

Volgens de Bepalingsmethode dienen de milieueffecten van de verwerkingsopties aan het einde van het leven van een materiaal of product te worden berekend aan de hand van een procentuele verdeling naar het volgend stadium. Het bepalen van zoʼn verdeling is geen onderdeel van een standaard LCA. Vandaar dat er forfaitaire waarden in de Bepalingsmethode worden aangehouden. Indien er wordt afgeweken van de scenario’s dan moet dit goed onderbouwd worden.

Download een overzicht van de aan te houden forfaitaire waarden

 

Relatie tussen de verwerkingsscenario’s en Bepalingsmethode

In onderstaand figuur zijn de verschillende verwerkingsscenario’s in relatie tot de Bepalingsmethode geschematiseerd. Voor de definities van de verschillende verwerkingsopties wordt verwezen naar de Bepalingsmethode.

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden